SZCZECIN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000265339
Numer REGON: 811782680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2015-01-28
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12461/14/893]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSZCZECIN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 1853 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY2006-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2006-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POMORSKA nr domu 53 kod pocztowy 70-812 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.1991 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GOLENIOWIE, REP. A NR 1797/1991 05.09.2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA, REP. A NR 4266/2006 WYKREŚLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA2006-10-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MAJA 2013 R., REPERTORIUM A NR 1615/2013, NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA-MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §6, §18.2013-07-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 SIERPNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 56/2014, NOTARIUSZ ROBERT MŁODOJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA: §2, §7 UST.4, §18 UST.2, USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.2015-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOSZEWSKI2015-01-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2015-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEMIANKO2015-01-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEMIANKO2015-01-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHOBER2006-10-06 do dziś
2. ImionaALICJA2006-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2006-10-06 do dziś
21. NazwiskoANTOSZEWSKI2015-01-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2015-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2015-01-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2013-07-05 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-05 do dziś
374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-07-05 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-05 do dziś
546 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2013-07-05 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-07-05 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-07-05 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-05 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-07-05 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-05 do dziś
1146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-07-05 do dziś
1246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-07-05 do dziś
1346 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-07-05 do dziś
1447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-07-05 do dziś
1579 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2013-07-05 do dziś
1679 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-07-05 do dziś
1779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-07-05 do dziś
1843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-07-05 do dziś
1943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-05 do dziś
2043 31 Z TYNKOWANIE2013-07-05 do dziś
2143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-07-05 do dziś
2243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-07-05 do dziś
2343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-07-05 do dziś
2443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-07-05 do dziś
2543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-12 do dziś
2data złożenia 15.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-15 do dziś
3data złożenia 30.11.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-04 do dziś
4data złożenia 08.11.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-30 do dziś
5data złożenia 11.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-22 do dziś
6data złożenia 16.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-06 do dziś
7data złożenia 15.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-09 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-12 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-15 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-04 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-30 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-22 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-06 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-12 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-15 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-04 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-30 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-22 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-06 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów