SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000265300
Numer REGON: 340233034
Numer NIP: 9671252845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2024-02-16
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/1983/24/765]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPX FLOW TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2018-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. STANISŁAWA JANA ROLBIESKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 85-862 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2018-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.08.2006 R. NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY LINDLEYA 14 A LOKAL NR 7, NUMER REPERTORIUM A 8876/2006.2006-10-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 STYCZNIA 2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 821/2007, NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. LINDLEYA NR 14 A LOK.7, 02-013 WARSZAWA, ZMIENIONO TREŚĆ § 4 UST. 1 I UST. 2 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 KWIETNIA 2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 5780/2007, NOTARIUSZ MAREK WATRAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. LINDLEYA NR 14 A LOK.7, 02-013 WARSZAWA, ZMIENIONO TREŚĆ § 122007-04-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 SIERPNIA 2007 ROKU, REP. A NR 6174/2007 NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA 13 LOK. 4, 00-359 WARSZAWA. ZMIENIONO TREŚĆ § 3 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI.2007-12-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 STYCZNIA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 468/2008, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACPRZYCKA-PISAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 215, 01-031 WARSZAWA, ZMIENIONO § 12 UMOWY SPÓŁKI.2008-02-05 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.05.2009 R., REPERTORIUM A NR 5005/2009, MAREK WATRAKIEWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26. ZMIENIONO: § 3 UST. 6, § 4 UST. 1 I 2, § 10 UST. 1.2009-06-19 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z 10.08.2010 R., REPERTORIUM A NR 10244/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE MARKA WATRAKIEWICZA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOK. 26 W WARSZAWIE -ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2010-09-01 do dziś
720.02.2015R., REPERTORIUM A NR 1979/2015, MAREK WATRAKIEWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 W WARSZAWIE - ZMIENIONO § 3 PKT 6 UMOWY SPÓŁKI2015-03-19 do dziś
827.10.2015, REP. A 11904/2015, BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BOYA - ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 W WARSZAWIE ZMIENIONO § 4 UST. 1 I UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2015-12-10 do dziś
913.02.2019 R., REP. A NR 2427/2019, BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK.26 ZMIENIONO § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2019-06-28 do dziś
1004.05.2020 R., REP. A NR 8114/2020, BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 ZMIENIONO § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPX FLOW EUROPE LIMITED2018-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157500 ZŁ2020-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego157500,00 ZŁ2020-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500,00 ZŁ2009-06-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2006-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYAN2019-11-22 do dziś
2. ImionaPETER JAMES2019-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEASLEY2019-03-21 do dziś
2. ImionaJAIME MANSON2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGOSKA2007-01-23 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2007-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA - KAŻDY Z PROKURENTÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁ- KI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM2007-01-23 do dziś
21. NazwiskoFALKOWSKI2016-04-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA - KAŻDY Z PROKURENTÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM2016-04-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2015-03-19 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-03-19 do dziś
325 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2015-03-19 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-03-19 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-19 do dziś
628 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2015-03-19 do dziś
728 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2015-03-19 do dziś
828 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2015-03-19 do dziś
928 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-19 do dziś
1028 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2010 okres 16 SIERPNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2010-09-17 do dziś
2data złożenia 10.11.2010 okres 1 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2010-11-17 do dziś
3data złożenia 10.02.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2011-02-11 do dziś
4data złożenia 10.05.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2012-05-18 do dziś
5data złożenia 25.01.2013 okres 1 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.2013-02-20 do dziś
6data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
7data złożenia 24.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-19 do dziś
8data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
9data złożenia 10.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
10data złożenia 08.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
11data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
12data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
14data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
15data złożenia 03.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
16data złożenia 16.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2010-11-17 do dziś
21 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2011-02-11 do dziś
31 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2012-05-18 do dziś
41 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.2013-02-20 do dziś
501.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116 SIERPNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2010-09-17 do dziś
21 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2010-11-17 do dziś
31 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2011-02-11 do dziś
41 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2012-05-18 do dziś
51 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.2013-02-20 do dziś
601.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116 SIERPNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2007 R.2010-09-17 do dziś
21 STYCZNIA 2008 R. -31 GRUDNIA 2008 R.2010-11-17 do dziś
31 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2011-02-11 do dziś
41 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2012-05-18 do dziś
51 STYCZNIA 2011 R. - 31 GRUDNIA 2011 R.2013-02-20 do dziś
601.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2009-08-03 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI APV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, NA SPÓŁKĘ APV MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW APV SP. Z O.O., PODJĘTĄ W DNIU 14.07.2009 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ MARKA WATRAKIEWICZA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 (REP. A NR 7958/2009).2009-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów