SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BUDOWLANI” W GLĘDOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000264774
Numer REGON: 770503733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-12-31
Sygnatura akt[RDF/365713/21/923]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP7705037332006-10-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BUDOWLANI” W GLĘDOWIE2006-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 680 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2006-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość GLĘDOWO2006-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GLĘDOWO nr domu 4 B kod pocztowy 77-300 poczta CZŁUCHÓW kraj POLSKA 2006-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19 STYCZNIA 1991 R. 7 MAJA 2006 R. UCHWALONO NOWY STATUT 18 SIERPNIA 2006 R. -ZMIENIONO PAR. 4 UST. 2, PAR. 23 UST. 4, UCHYLONO PAR. 10, ZMIENIONO NUMERACJĘ OBNIŻAJĄC NUMERY O JEDEN OD PAR. 11 DO OSTATNIEGO, KTÓREMU NADANO NR 126, 16 WRZEŚNIA 2006 R. ZMIENIONO PAR. 37 STATUTU2006-10-16 do dziś
226.06.2018 R. DODANO: PAR. 4 UST. 2 PKT 5-6; PAR. 6 UST. 6; PAR. 94A; PAR. 95 UST. 7-9; PAR. 102 UST. 4; OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE: PAR. 5 UST. 1-2; PAR. 6 UST. 1, UST. 4; PAR. 8 UST. 1-2; PAR. 9 UST. 1-2; PAR. 11 PKT 8-9,14; PAR. 12 UST. 10; PAR. 13 UST. 5-6; PAR. 15; PAR. 18 UST. 1; PAR. 24; PAR. 26 UST. 1; PAR.27 UST. 1-2; PAR. 44; PAR. 45; PAR. 46; PAR. 47; PAR. 48 UST. 1; PAR. 50 UST. 1; PAR. 50 UST. 3; PAR. 51; PAR. 52; PAR. 65; PAR. 68; PAR. 84 UST. 1; PAR. 87 UST. 2-3; PAR. 89 UST. 2; PAR. 93 UST. 1-2; PAR. 94 UST. 1; PAR. 95 UST. 1-3, 5-6; PAR. 96 UST. 1-2; PAR. 98 UST. 2; PAR. 99; PAR. 102 UST. 3; PAR. 105 UST. 1 PKT 17; PAR. 105 UST. 3; PAR. 111 UST. 3-4; PAR. 112 UST. 2 PKT 7; PAR. 116 UST. 4; PAR. 117; PAR. 118 UST. 1; PAR. 122; SKREŚLONO: PAR. 7; PAR. 10 UST. 3-5; PAR. 12 UST. 2; PAR. 14; PAR. 17; PAR. 19; PAR. 20 UST. 1-2; PAR. 21-23; PAR. 25; PAR. 26 UST. 2-4; PAR. 27 UST. 3-5; PAR. 28-30; PAR. 31-43; PAR. 49 UST. 3; PAR. 64; PAR. 69 UST. 2; PAR. 71-83; PAR. 84 UST. 2; PAR. 94 UST. 3-5; PAR. 105 UST. 1 PKT 12,13,17; PAR. 108 UST. 3; PAR. 109 UST. 2; PAR. 112 UST. 2 PKT 10; PAR. 124.2018-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2006-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGAWŁOWICZ2018-09-20 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2018-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-09-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-20 do dziś
21. NazwiskoLUBIŃSKI2015-09-01 do dziś
2. ImionaLUDWIK KAZIMIERZ2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-01 do dziś
31. NazwiskoBONIN2015-09-01 do dziś
2. ImionaJULITA ALDONA2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2015-09-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOGILNICKI2018-09-20 do dziś
2. ImionaWALENTY2018-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWIN2018-09-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJER2018-09-20 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2018-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLIN2018-09-20 do dziś
2. ImionaRÓŻA2018-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSZKOWICZ2018-09-20 do dziś
2. ImionaGABRIELA2018-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-16 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-16 do dziś
370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-10-16 do dziś
470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-16 do dziś
591 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2006-10-16 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-16 do dziś
2data złożenia 16.07.2008 okres 2007 ROK2008-11-21 do dziś
3data złożenia 18.06.2009 okres 2008 ROK2009-08-11 do dziś
4data złożenia 08.07.2010 okres 2009 ROK2010-10-26 do dziś
5data złożenia 12.07.2011 okres ZA 2010 R.2011-09-16 do dziś
6data złożenia 23.07.2012 okres 20112012-10-03 do dziś
7data złożenia 09.07.2013 okres 20122013-10-17 do dziś
8data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
9data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
12data złożenia 04.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
13data złożenia 09.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
14data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-25 do dziś
15data złożenia 31.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-16 do dziś
22007 ROK2008-11-21 do dziś
32008 ROK2009-08-11 do dziś
42009 ROK2010-10-26 do dziś
5ZA 2010 R.2011-09-16 do dziś
620112012-10-03 do dziś
720122013-10-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-16 do dziś
22007 ROK2008-11-21 do dziś
32008 ROK2009-08-11 do dziś
42009 ROK2010-10-26 do dziś
5ZA 2010 R.2011-09-16 do dziś
620112012-10-03 do dziś
720122013-10-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów