BPG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000264704
Numer REGON: 140725217
Numer NIP: 5252376983
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-02-02
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/2783/22/628]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-10-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140725217 NIP 52523769832007-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLNY nr domu 20 kod pocztowy 50-063 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2006 R., ASESOR NOTARIALNY MARCIN ŁASKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA PAWŁA CUPRIAKA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7323/20062006-10-12 do dziś
220.11.2006 R., REPERTORIUM A NR 12090/2006, NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, § 3, § 5, § 10, § 13, § 14, § 152006-12-06 do dziś
319.08.2009 R. REPERTORIUM A NR 8389/2009, NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26B, ZMIANA § 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2009-10-06 do dziś
426.02.2013 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. STAWKI 2A LOK. 4, REP. A NR 1284/2013, SKREŚLONO § 10 PUNKT 3 ORAZ § 13; § 14 OTRZYMUJE NOWE OZNACZENIE § 13, § 15 OTRZYMUJE NOWE OZNACZENIE § 14.2013-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREJŻEK2006-10-12 do dziś
2. ImionaCEZARY PAWEŁ2006-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1275 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.750,00 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPG BERATUNGS -UND PRUFUNGSGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG2007-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1225 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.250,00 (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego125000,00 ZŁ2007-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENNTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2006-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARZ2015-03-17 do dziś
2. ImionaIZABELA ANNA2015-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRANIEC2006-12-06 do dziś
2. ImionaROBERT2006-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-06 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-10-06 do dziś
358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-10-06 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-10-06 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-06 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-06 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.11.2007 okres 21.07.2006-30.06.20072008-04-24 do dziś
2data złożenia 19.11.2008 okres 01.07.2007 R. -30.06.2008 R.2008-12-15 do dziś
3data złożenia 17.11.2009 okres 01.07.2008 -30.06.20092009-11-24 do dziś
4data złożenia 27.06.2011 okres 01.07.2009 R. -31.06.2010 R.2011-08-04 do dziś
5data złożenia 27.11.2012 okres 01.07.2010 R. - 30.06.2011 R.2013-02-08 do dziś
6data złożenia 27.11.2012 okres 01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.2013-02-08 do dziś
7data złożenia 11.12.2013 okres 01.07.2012 R. - 30.06.2013 R.2014-01-09 do dziś
8data złożenia 02.12.2014 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142014-12-17 do dziś
9data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152017-08-03 do dziś
10data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-08-03 do dziś
11data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-09 do dziś
12data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-07-17 do dziś
13data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.07.2006-30.06.20072008-04-24 do dziś
201.07.2007 R. -30.06.2008 R.2008-12-15 do dziś
301.07.2008 -30.06.20092009-11-24 do dziś
401.07.2009 R. -31.06.2010 R.2011-08-04 do dziś
501.07.2010 R. - 30.06.2011 R.2013-02-08 do dziś
601.07.2011 R. - 30.06.2012 R.2013-02-08 do dziś
701.07.2012 R. - 30.06.2013 R.2014-01-09 do dziś
8OD 01.07.2013 DO 30.06.20142014-12-17 do dziś
9OD 01.07.2014 DO 30.06.20152017-08-03 do dziś
10OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-08-03 do dziś
11OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-09 do dziś
12OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-07-17 do dziś
13OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.07.2006-30.06.20072008-04-24 do dziś
201.07.2007 R. -30.06.2008 R.2008-12-15 do dziś
301.07.2008 -30.06.20092009-11-24 do dziś
401.07.2009 R. -31.06.2010 R.2011-08-04 do dziś
501.07.2010 R. - 30.06.2011 R.2013-02-08 do dziś
601.07.2011 R. - 30.06.2012 R.2013-02-08 do dziś
701.07.2012 R. - 30.06.2013 R.2014-01-09 do dziś
8OD 01.07.2013 DO 30.06.20142014-12-17 do dziś
9OD 01.07.2014 DO 30.06.20152017-08-03 do dziś
10OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-08-03 do dziś
11OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-01-09 do dziś
12OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-07-17 do dziś
13OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów