EMPLOYEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000263435
Numer REGON: 140599451
Numer NIP: 5252370489
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[RDF/375983/22/850]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140599451 NIP 52523704892011-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPLOYEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BUKOWIŃSKA nr domu 2 nr lokalu 84 kod pocztowy 02-703 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA -IZABELA MIKLAS, WARSZAWA UL ALEJA SZUCHA 16/16 REPERTORIUM A NR 2598/20062006-09-08 do dziś
214.05.2008 R., REPERTORIUM A NR 1445/2008, NOTARIUSZ IZABELA MIKLAS, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELA MIKLAS, MARTA GORZELAK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY2008-08-29 do dziś
324.02.2012 R., REP. A NR 303/2012, NOTARIUSZ ZOFIA BARBARA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 154 LOKAL 7, ZM. PAR. 122012-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEK KUTRASIŃSKA2011-07-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2006-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH2006-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOWSKA2014-10-31 do dziś
2. ImionaAGATA EWA2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2014-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125000,00 ZŁ2006-09-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOWSKA2008-08-29 do dziś
2. ImionaAGATA EWA2006-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIEK KUTRASIŃSKA2011-07-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2006-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-08-29 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-08-29 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-08-29 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-08-29 do dziś
574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-08-29 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-08-29 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-08-29 do dziś
821 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2008-08-29 do dziś
921 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-08-29 do dziś
1078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2007 okres 08.08.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
2data złożenia 11.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
3data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-09 do dziś
4data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
5data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R2011-07-13 do dziś
6data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R2011-07-13 do dziś
7data złożenia 16.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
8data złożenia 02.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
9data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
10data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
11data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
13data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
15data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
16data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
17data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.08.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
401.01.2009 -31.12.2009 R2011-07-13 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R2011-07-13 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.08.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-09-09 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R2011-07-13 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R2011-07-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów