PALMA GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000263213
Numer REGON: 140632533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2018-07-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/8729/18/551]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140632533 NIP 10800029052008-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPALMA GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica BEMA nr domu 11 nr lokalu 2 kod pocztowy 31-517 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 LIPCA 2006 ROKU, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO S.C., 00-678 WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 M 33, ZA REPERTORIUM A NR 10253/20062006-09-05 do dziś
213 KWIETNIA 2007 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 20/21 NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI (REP. A NR 535/2007), ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2007-06-14 do dziś
322.10.2010 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 LOK. 7, REP. A NR 15228/2010, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2010-11-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.01.2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MAGDALENĘ KROK-ORDYS W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNY GĄSIENICY W KRAKOWIE, REP. A NR 162/2012 ZMIANA: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 22, § 23, § 252012-02-15 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ GĄSIENICĘ W DNIU 29.10.2012 R. W KANCELARIA NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 3867/2012 - ZMIANA § 9.2012-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALMA A.S.2013-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2013-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-11-26 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-11-26 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-11-26 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-11-26 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-11-26 do dziś
673 1 REKLAMA2010-11-26 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-11-26 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-11-26 do dziś
946 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2017-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2007 okres 05.09.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
2data złożenia 28.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
3data złożenia 22.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-19 do dziś
4data złożenia 15.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
5data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-25 do dziś
6data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
7data złożenia 06.06.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
8data złożenia 14.07.2014 okres OD 29.08.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 28.08.20132014-12-10 do dziś
10data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
11data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-30 do dziś
12data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.09.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-05-19 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-10-25 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
7OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
8OD 29.08.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 28.08.20132014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.09.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-05-19 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-04 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-10-25 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
7OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
8OD 29.08.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 28.08.20132014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.08.2013R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PALMA GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29.08.2013R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ GĄSIENICĘ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GĄSIENICA, PAWEŁ CZUBIK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. LWOWSKA 2A/38, 30-548 KRAKÓW), REP. A NR 1328/20132013-10-09 do dziś
VARGA2017-02-27 do dziś
PLEVA2017-02-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH LIKWIDATORÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2013-10-09 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiMARTIN2017-02-27 do dziś
DANIEL2017-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.08.2013R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PALMA GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29.08.2013R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ GĄSIENICĘ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GĄSIENICA, PAWEŁ CZUBIK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. LWOWSKA 2A/38, 30-548 KRAKÓW), REP. A NR 1328/20132013-10-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów