„BURAT OLEJE SMARY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000263142
Numer REGON: 160137396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-10
Sygnatura akt[RDF/206508/20/575]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 160137396 NIP 75619185782007-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURAT OLEJE SMARY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2010-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica MIERZYŃSKA nr domu 42 kod pocztowy 71-030 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2010-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2006 R., NOTARIUSZ BARBARA SIKORA, KANCELARIA NOTARIALNA W DOBRODZIENIU, REP. A NR 818/20062006-08-31 do dziś
230.03.2010 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA SŁAWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, REP. A NR 2445/2010 -ZMIANA PAR. 42010-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„GULF HOLDING” B.V.2006-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.900, -ZŁOTYCH2006-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DEN BOSCH2010-07-15 do dziś
2. ImionaROBBIE FRANCISCUS2010-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCIECHANOWSKI2010-07-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2010-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-07-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 14 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2006-08-31 do dziś
265 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-08-31 do dziś
373 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2006-08-31 do dziś
474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-08-31 do dziś
574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-08-31 do dziś
674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-08-31 do dziś
790 0 UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2006-08-31 do dziś
890 03 USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2006-08-31 do dziś
924 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2006-08-31 do dziś
1024 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-31 do dziś
1150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2006-08-31 do dziś
1251 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2006-08-31 do dziś
1351 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2006-08-31 do dziś
1451 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2006-08-31 do dziś
1551 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-08-31 do dziś
1674 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2006-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.11.2007 okres 08.07.2006 -31.12.20062007-11-20 do dziś
2data złożenia 23.10.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
3data złożenia 08.02.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-03-01 do dziś
4data złożenia 08.02.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-01 do dziś
5data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-27 do dziś
6data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-27 do dziś
7data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-27 do dziś
8data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-27 do dziś
9data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-27 do dziś
10data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-27 do dziś
11data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-27 do dziś
12data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
13data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.07.2006 -31.12.20062007-11-20 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-03-01 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-03-01 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-27 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-27 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.07.2006 -31.12.20062007-11-20 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-03-01 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-03-01 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-12-27 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-27 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów