„BUSINESS CARE POLEN” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000263092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2006-08-31
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10605/6/636]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS CARE POLEN” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina PRZEWÓZ miejscowość BUCZE2006-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BUCZE nr domu 36 kod pocztowy 68-132 poczta PRZEWÓZ kraj POLSKA 2006-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2006 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW MATYJA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻARACH, REPERTORIUM A NR 8625/2006.2006-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEZEN2006-08-31 do dziś
2. ImionaHENRICUS JOHANNES2006-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2006-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 ZŁ2006-08-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEZEN2006-08-31 do dziś
2. ImionaHENRICUS JOHANNES2006-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-31 do dziś
251 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-08-31 do dziś
351 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-08-31 do dziś
451 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-08-31 do dziś
551 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-31 do dziś
651 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-08-31 do dziś
751 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2006-08-31 do dziś
851 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2006-08-31 do dziś
951 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2006-08-31 do dziś
1051 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2006-08-31 do dziś
1151 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU2006-08-31 do dziś
1250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-31 do dziś
1351 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2006-08-31 do dziś
1451 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2006-08-31 do dziś
1551 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2006-08-31 do dziś
1651 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2006-08-31 do dziś
1751 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-08-31 do dziś
1851 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2006-08-31 do dziś
1951 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2006-08-31 do dziś
2051 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2006-08-31 do dziś
2151 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2006-08-31 do dziś
2251 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-08-31 do dziś
2350 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-31 do dziś
2451 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-08-31 do dziś
2551 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-08-31 do dziś
2651 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2006-08-31 do dziś
2751 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2006-08-31 do dziś
2851 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2006-08-31 do dziś
2951 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2006-08-31 do dziś
3051 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-08-31 do dziś
3151 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2006-08-31 do dziś
3251 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2006-08-31 do dziś
3351 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2006-08-31 do dziś
3450 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-08-31 do dziś
3551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-08-31 do dziś
3651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-08-31 do dziś
3751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-08-31 do dziś
3851 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2006-08-31 do dziś
3951 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-08-31 do dziś
4051 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2006-08-31 do dziś
4151 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2006-08-31 do dziś
4251 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2006-08-31 do dziś
4351 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2006-08-31 do dziś
4451 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2006-08-31 do dziś
4550 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2006-08-31 do dziś
4651 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2006-08-31 do dziś
4751 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2006-08-31 do dziś
4851 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2006-08-31 do dziś
4951 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-08-31 do dziś
5052 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-08-31 do dziś
5152 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-08-31 do dziś
5252 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2006-08-31 do dziś
5352 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2006-08-31 do dziś
5452 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2006-08-31 do dziś
5552 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH2006-08-31 do dziś
5651 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2006-08-31 do dziś
5752 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-08-31 do dziś
5852 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-08-31 do dziś
5952 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-31 do dziś
6052 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-08-31 do dziś
6152 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-08-31 do dziś
6252 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-08-31 do dziś
6352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-08-31 do dziś
6452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-31 do dziś
6552 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2006-08-31 do dziś
6652 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2006-08-31 do dziś
6751 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2006-08-31 do dziś
6852 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2006-08-31 do dziś
6952 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2006-08-31 do dziś
7052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-08-31 do dziś
7152 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2006-08-31 do dziś
7252 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2006-08-31 do dziś
7352 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2006-08-31 do dziś
7452 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2006-08-31 do dziś
7552 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2006-08-31 do dziś
7652 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-31 do dziś
7752 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2006-08-31 do dziś
7851 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2006-08-31 do dziś
7952 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-08-31 do dziś
8052 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2006-08-31 do dziś
8152 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2006-08-31 do dziś
8252 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-08-31 do dziś
8352 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-08-31 do dziś
8470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-08-31 do dziś
8570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-08-31 do dziś
8670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-08-31 do dziś
8770 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-08-31 do dziś
8870 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-08-31 do dziś
8951 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2006-08-31 do dziś
9071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-08-31 do dziś
9171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-08-31 do dziś
9271 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2006-08-31 do dziś
9371 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2006-08-31 do dziś
9471 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2006-08-31 do dziś
9571 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-08-31 do dziś
9671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-08-31 do dziś
9771 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów