GOHL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000262991
Numer REGON: 320249335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-12-18
Sygnatura akt[RDF/272788/20/180]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGOHL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚLĄSKA nr domu 20 kod pocztowy 60-614 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 04.08.2006 R. -REP. A NUMER 6902/2006 NOTARIUSZ HANNA POĆWIARDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. POCZTOWA 8 70-360 SZCZECIN2006-08-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 GRUDNIA 2009 R., REP. A NR 8466/2009, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO §§ OD 1 DO 24 I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY (USTALONO NOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI).2010-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOHL - KTK GMBH2019-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2010-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 ZŁ2006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2010-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORINTH2015-11-20 do dziś
2. ImionaCHRISTOPH2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORDERN2015-11-20 do dziś
2. ImionaDOIC2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2007 okres 2006 R.2007-08-14 do dziś
2data złożenia 02.09.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
3data złożenia 28.05.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-09 do dziś
4data złożenia 10.01.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-18 do dziś
5data złożenia 22.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-29 do dziś
6data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
7data złożenia 08.11.2013 okres 01.01.2012-13.12.20122013-11-26 do dziś
8data złożenia 20.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
9data złożenia 28.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
10data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11data złożenia 15.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
12data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182020-12-03 do dziś
13data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
14data złożenia 04.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-04 do dziś
15data złożenia 04.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-08-14 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-09 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-18 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-29 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
701.01.2012-13.12.20122013-11-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-30 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-09 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-18 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-29 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
601.01.2012-13.12.20122013-11-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów