TALEM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000262422
Numer REGON: 340184360
Numer NIP: 9671241356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/549883/23/594]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340184360 NIP 96712413562010-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALEM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2006-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica A.CIESZKOWSKIEGO nr domu 22 nr lokalu 1 kod pocztowy 85-052 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2006-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131 MAJA 2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, REPERTORIUM A NUMER 5602/2006 18 LIPCA 2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, REPERTORIUM A NUMER 8742/2006, ZMIANA § 22006-08-23 do dziś
224 LISTOPAD 2009 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN REPERTORIUM A NUMER: 10166/2009 ZMIENIONY § 5 UMOWY SPÓŁKI2009-12-17 do dziś
38 STYCZEŃ 2018 R., REP. A NR 70/2018 NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK - SZJAGIN KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK - SZAJGIN, § 7, § 82018-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYGANEK2014-07-14 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3407110772018-01-26 do dziś
4. Numer KRS0000348593 2018-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2006-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYGANEK2006-08-23 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANTONI2006-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCENA2006-08-23 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2006-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-08-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-12-17 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-12-17 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-12-17 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-12-17 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-17 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-17 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-12-17 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-12-17 do dziś
982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-12-17 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2007 okres 20062007-08-30 do dziś
2data złożenia 27.06.2008 okres 2007 R.2008-09-05 do dziś
3data złożenia 26.02.2009 okres 20082009-03-20 do dziś
4data złożenia 17.09.2010 okres 20092010-10-07 do dziś
5data złożenia 07.07.2011 okres 20102011-07-15 do dziś
6data złożenia 17.07.2012 okres 20112012-07-19 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 20122013-07-03 do dziś
8data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
10data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-05 do dziś
11data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
12data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
17data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
18data złożenia 25.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
19data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062007-08-30 do dziś
22007 R.2008-09-05 do dziś
320082009-03-20 do dziś
420092010-10-07 do dziś
520102011-07-15 do dziś
620112012-07-19 do dziś
720122013-07-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120062007-08-30 do dziś
22007 R.2008-09-05 do dziś
320082009-03-20 do dziś
420092010-10-07 do dziś
520102011-07-15 do dziś
620112012-07-19 do dziś
720122013-07-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów