A-1. ANALIZY, WYCENY, DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000262156
Numer REGON: 140637855
Numer NIP: 5252371299
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498281/23/976]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-1. ANALIZY, WYCENY, DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE2006-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 61 nr lokalu 31 kod pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.08.2006; NOTARIUSZ JOANNA FURMAN KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 404/2006.2006-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERKA2006-08-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH CEZARY2006-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1684 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.200,00 ZŁOTYCH2020-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERKA2006-08-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOLANTA2006-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1684 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.200,00 ZŁOTYCH2020-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego168400,00 ZŁ2020-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO2006-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERKA2006-08-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH CEZARY2006-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-11-20 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-11-20 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-20 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-11-20 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-20 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-11-20 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-11-20 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2018-11-20 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2007 okres 08.08.2006 -31.12.20062007-09-11 do dziś
2data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
3data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
4data złożenia 05.03.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-03-12 do dziś
5data złożenia 05.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-12 do dziś
6data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
7data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
8data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
9data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
12data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14data złożenia 24.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-24 do dziś
15data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
16data złożenia 18.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-18 do dziś
17data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.08.2006 -31.12.20062007-09-11 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092012-03-12 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102012-03-12 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-18 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.08.2006 -31.12.20062007-09-11 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092012-03-12 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102012-03-12 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-18 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów