ERGOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000262081
Numer REGON: 140613079
Numer NIP: 9482447418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-10-16
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/27931/19/812]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaERGOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2008-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC kraj POLSKA 2019-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2006 R. -AKT NOTARIALNY REP. A NR 6327/2006 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W RADOMIU PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ STOLAREK2006-08-18 do dziś
225.11.2008, REP. A NR 672/2008, KATARZYNA CHMIELEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA CHMIELEWSKA -NOTARIUSZ, UL. WSPÓLNA 75,00-687 WARSZAWA ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY ZASTĘPUJE NOWĄ TREŚCIĄ2008-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUGIEL2016-08-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ARKADIUSZ2016-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000,00 ZŁ2016-08-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-08-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego165000,00 ZŁ2006-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1160000,00 ZŁ2006-08-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2008-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUGIEL2016-08-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2006-08-18 do dziś
228 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2006-08-18 do dziś
328 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2006-08-18 do dziś
428 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2006-08-18 do dziś
528 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2006-08-18 do dziś
629 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-08-18 do dziś
729 42 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU2006-08-18 do dziś
836 1 PRODUKCJA MEBLI2006-08-18 do dziś
945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-08-18 do dziś
1045 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2006-08-18 do dziś
1145 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-08-18 do dziś
1205 02 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2006-08-18 do dziś
1351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-08-18 do dziś
1451 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2006-08-18 do dziś
1551 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2006-08-18 do dziś
1651 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2006-08-18 do dziś
1751 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-08-18 do dziś
1851 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-08-18 do dziś
1952 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-08-18 do dziś
2070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-08-18 do dziś
2171 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-08-18 do dziś
2274 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-08-18 do dziś
2320 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2006-08-18 do dziś
2474 40 Z REKLAMA2006-08-18 do dziś
2574 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2006-08-18 do dziś
2620 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2006-08-18 do dziś
2720 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2006-08-18 do dziś
2820 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2006-08-18 do dziś
2927 5 ODLEWNICTWO METALI2006-08-18 do dziś
3028 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2006-08-18 do dziś
3128 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-08-18 do dziś
3246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-12-29 do dziś
3330 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2008-12-29 do dziś
3430 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2008-12-29 do dziś
3530 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2008-12-29 do dziś
3631 PRODUKCJA MEBLI2008-12-29 do dziś
3732 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2008-12-29 do dziś
3832 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-29 do dziś
3933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-12-29 do dziś
4041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-12-29 do dziś
4142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-12-29 do dziś
4242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2008-12-29 do dziś
4302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2008-12-29 do dziś
4443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-12-29 do dziś
4545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-12-29 do dziś
4647 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-29 do dziś
4747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-29 do dziś
4849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-12-29 do dziś
4952 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-12-29 do dziś
5059 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-12-29 do dziś
5163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-29 do dziś
5268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-12-29 do dziś
5370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-12-29 do dziś
5403 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2008-12-29 do dziś
5573 1 REKLAMA2008-12-29 do dziś
5677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-12-29 do dziś
5777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-12-29 do dziś
5881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-12-29 do dziś
5982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-29 do dziś
6085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-12-29 do dziś
6195 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2008-12-29 do dziś
6216 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-12-29 do dziś
6324 PRODUKCJA METALI2008-12-29 do dziś
6425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2008-12-29 do dziś
6526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-12-29 do dziś
6627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-12-29 do dziś
6728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów