„LABELLA FASHION” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000261984
Numer REGON: 100239577
Numer NIP: 7272685406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507870/23/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABELLA FASHION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2006-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica FABRYCZNA nr domu 25 kod pocztowy 90-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2007-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.07.2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, REPERTORIUM A NR 3502/2006.2006-08-11 do dziś
218.10.2006 R. -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ PIOTRA CZARNECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5899/2006, KTÓRYM SPROSTOWANO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI OBJĘTY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12.07.2006 R., REP. A NR 3502/2006.2007-06-20 do dziś
39.12.2009 R., NOTARIUSZ DR ANDRZEJ JAN SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4258/2009, ZMIENIONO § 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2010-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY2010-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINGH2010-04-27 do dziś
2. ImionaSARBJEET2010-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY2010-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAHAL2019-08-02 do dziś
2. ImionaPARGAN SINGH2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY.2006-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAHAL2019-08-02 do dziś
2. ImionaPARGAN SINGH2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-07-22 do dziś
22. ImionaSODHI2006-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSINGH2020-09-03 do dziś
2. ImionaSODHI2020-09-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2016-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2016-03-16 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY W SKLEPACH2016-03-16 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW NA STRAGANACH2016-03-16 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY2016-03-16 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-03-16 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2007 okres 2006 ROK2007-09-13 do dziś
2data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-23 do dziś
3data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
4data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
5data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
6data złożenia 14.06.2012 okres 1.01-31.12.2011 R2012-07-31 do dziś
7data złożenia 11.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-23 do dziś
8data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
10data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
11data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
12data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
13data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
14data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-06 do dziś
15data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
16data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
17data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-09-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
61.01- 31.12.2011 R2012-07-31 do dziś
72012 ROK2013-09-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-09-23 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-19 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
51.01-31.12.2011 R2012-07-31 do dziś
62012 ROK2013-09-23 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
1311.09.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-20 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów