SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EWA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000261951
Numer REGON: 170242197
Numer NIP: 5791021276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/14986/22/182]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 170242197 NIP 57910212762008-09-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EWA”2006-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 756 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY ELBLĄGU2006-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina SZTUM miejscowość SZTUM2006-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SZTUM ulica NOWOWIEJSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 82-400 poczta SZTUM kraj POLSKA 2006-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.01.1995 R. 28 CZERWCA 2004 R. UCHWALONO NOWY STATUT, UCHYLAJĄC W CAŁOŚCI STATUT Z DNIA 09.01.1995 R. UCHWAŁA NR 4 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R.2006-10-04 do dziś
218.12.2007 UCHWALONO NOWY STATUT, UCHYLAJĄC W CAŁOŚCI STATUT Z DNIA 28.06.2004 R.2008-03-27 do dziś
316.06.2014 R., ZMIANA § 49 UST. 12014-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2006-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZDZIENNICKI2022-08-25 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ADAM2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-25 do dziś
21. NazwiskoBIEŃ2022-08-25 do dziś
2. ImionaHALINA2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-25 do dziś
31. NazwiskoKRZYŻYKOWSKI2022-08-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD IZYDOR2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERZYŃSKI2014-07-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSETA2014-07-23 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁPAK2011-07-18 do dziś
2. ImionaJAN2011-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2006 okres 01 STYCZEŃ 2005 R. -31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-10-04 do dziś
2data złożenia 29.06.2007 okres 01 STYCZEŃ 2006 -31 GRUDZIEŃ 20062007-08-27 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres O1 STYCZNIA 2007 R.-31 GRUDNIA 2007 R.2008-09-25 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-19 do dziś
5data złożenia 01.07.2010 okres 01 STYCZEŃ 2009-31 GRUDZIEŃ 20092010-07-27 do dziś
6data złożenia 09.07.2011 okres 01 STYCZEŃ 2010 R. -31 GRUDZIEŃ 2010 R.2011-07-18 do dziś
7data złożenia 06.07.2012 okres 01 STYCZEŃ 2011 -31 GRUDZIEŃ 20112012-07-16 do dziś
8data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 STYCZEŃ 2005 R. -31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-10-04 do dziś
201 STYCZEŃ 2006 -31 GRUDZIEŃ 20062007-08-27 do dziś
3O1 STYCZNIA 2007 R.-31 GRUDNIA 2007 R.2008-09-25 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-19 do dziś
501 STYCZEŃ 2009-31 GRUDZIEŃ 20092010-07-27 do dziś
601 STYCZEŃ 2010 R. -31 GRUDZIEŃ 2010 R.2011-07-18 do dziś
701 STYCZEŃ 2011 -31 GRUDZIEŃ 20112012-07-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101 STYCZEŃ 2006 -31 GRUDZIEŃ 20062007-08-27 do dziś
2O1 STYCZNIA 2007 R.-31 GRUDNIA 2007 R.2008-09-25 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-08-19 do dziś
401 STYCZEŃ 2009-31 GRUDZIEŃ 20092010-07-27 do dziś
501 STYCZEŃ 2010 R. -31 GRUDZIEŃ 2010 R.2011-07-18 do dziś
601 STYCZEŃ 2011 -31 GRUDZIEŃ 20112012-07-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów