SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MATOPAT”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000261906
Numer REGON: 001376635
Numer NIP: 8791699324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-10-04
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/9578/23/610]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-08-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001376635 NIP 87916993242009-07-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MATOPAT”2006-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 449 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2006-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2006-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica KRASIŃSKIEGO nr domu 60 nr lokalu 51 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2012-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.2006 R. SKREŚLA SIĘ BRZMIENIE DOTYCHCZASOWE STATUTU W: § § 1 DO 78 I W ICH MIEJSCE WPROWADZA SIĘ NOWE § § OD 1 DO 113.2006-08-10 do dziś
227.08.2010 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § § 1-113 STATUTU, UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI § § 1 -88 STATUTU2010-09-10 do dziś
319.05.2018 R.; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU.2018-07-27 do dziś
410.10.2020 R.; ZMIANA §28 UST.1;§41 UST.1;§43 UST.1;§44 UST.1;§45 UST.2;§47 UST.3;§48 UST.1;§88; SKREŚLENIE §86; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2020-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2006-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBEŃSKI2017-09-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-25 do dziś
21. NazwiskoKOSIOREK2012-01-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYDZIŃSKA2023-10-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA LIDIA2023-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREGLIŃSKI2021-06-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIAK2021-06-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-08-10 do dziś
293 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.2006-08-10 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2004 okres ZA 2003 ROK2006-08-10 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres ZA 2004 ROK2006-08-10 do dziś
3data złożenia 31.03.2006 okres ZA 2005 ROK2006-08-10 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
6data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
7data złożenia 02.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
8data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
9data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
10data złożenia 28.05.2013 okres 1.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
11data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
12data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
14data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
15data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
18data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
19data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
20data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2003 ROK2006-08-10 do dziś
2ZA 2004 ROK2006-08-10 do dziś
3ZA 2005 ROK2006-08-10 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
101.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2003 ROK2006-08-10 do dziś
2ZA 2004 ROK2006-08-10 do dziś
3ZA 2005 ROK2006-08-10 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
101.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów