BUDAMERPOL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000261804
Numer REGON: 240254223
Numer NIP: 6391880266
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-07-26
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/6593/21/28]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240254223 NIP 63918802662011-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDAMERPOL -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2021-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica UL. CYRHLA nr domu 36A kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2021-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2005 R. -EMERYTOWANY NOTARIUSZ ANTONI BROŻEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 11547/20052006-08-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.09.2006 R., REP. A NR 10175/2006, NOTARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2006-10-19 do dziś
306.11.2007 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 9117/2007 ZMIENIONO: PAR. 8 I PAR. 132008-09-05 do dziś
412.04.2011 R. -REP. A NR 1470/2011, NOTARIUSZ JOLANTA PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU -ZMIENIONO § 7 I § 182011-05-20 do dziś
530.04.2021 R., NOTARIUSZ PIOTR NOWOSAD, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. REP. A NR 2184/2021 - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI2021-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2016-08-04 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00;-ZŁ2016-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2016-08-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00;-ZŁ2016-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAMORSKI2007-10-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2007-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTEBEL2019-03-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-20 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-20 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-20 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-05-20 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
2data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
3data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
4data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
5data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
6data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
7data złożenia 02.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-09 do dziś
8data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
9data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
11data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
12data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
13data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
15data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-05-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-08-29 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-05-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów