SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GROCHOWSKA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000261700
Numer REGON: 351503031
Numer NIP: 6751440926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-10-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/38595/17/10]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP3515030312006-09-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GROCHOWSKA W LIKWIDACJI2010-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze S-625/A nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY2006-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica GROCHOWSKA nr domu 27 nr lokalu B kod pocztowy 31-516 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11. 12.07.1991 R. 2. NOWY STATUT UCHWALONY W DNIU 08.07.2006 R.2006-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSZCZ2006-09-26 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2006-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKA2006-09-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOROTA2006-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŁAGA2006-09-26 do dziś
2. ImionaLUCYNA MARIA2006-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2006-09-26 do dziś
270 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2006-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-05-25 do dziś
2data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-05-25 do dziś
3data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-05-25 do dziś
4data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
5data złożenia 13.12.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-30 do dziś
6data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-08-25 do dziś
7data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-25 do dziś
8data złożenia 04.10.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-19 do dziś
9data złożenia 04.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-19 do dziś
10data złożenia 04.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-19 do dziś
11data złożenia 04.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062010-05-25 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072010-05-25 do dziś
301.01.2008-31.12.20082010-05-25 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-30 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-08-25 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062010-05-25 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072010-05-25 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-05-25 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-30 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-08-25 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-08-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 22.11.2008 R. UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 13.12.2008 R.2010-11-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2010-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARSZCZ2010-11-10 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2010-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów