NELKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000261626
Numer REGON: 340181107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-02-25
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/3011/17/957]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340181107 NIP 96712410892010-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNELKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2006-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica KAROLEWSKA nr domu 15 nr lokalu 17 kod pocztowy 85-420 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2010-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuNELKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POZNANIU2010-12-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-12-20 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica BOJANOWSKA nr domu 3 kod pocztowy 60-133 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-12-20 do dziś
21. Firma oddziałuNELKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE2010-12-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2010-12-20 do dziś
3. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica CEGLANA nr domu 23 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-211 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2010-12-20 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.06.2006 R., NOTARIUSZ RYSZARD KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLE, REPERTORIUM A NR 1463/2006 05.07.2006 R., NOTARIUSZ ALICJA ŻMUDZKA-MIELNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, REPERTORIUM A NR 2709/2006, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2006-08-08 do dziś
229.06.2009 R., REPERTORIUM A 3727/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2009-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWICZEREWSKA2006-08-08 do dziś
2. ImionaKORNELIA TERESA2006-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 (SŁOWNIE: TRZYSTA) UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2010-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSTER2010-11-05 do dziś
2. ImionaANNA URSZULA2010-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚWICZEREWSKI2010-11-05 do dziś
2. ImionaJANUSZ2010-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-11-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2009-08-05 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-08-05 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-08-05 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-08-05 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-08-05 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-08-05 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-05 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-08-05 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-05 do dziś
1047 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-05 do dziś
1149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2009-08-05 do dziś
1249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-08-05 do dziś
1349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-08-05 do dziś
1449 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-08-05 do dziś
1552 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2009-08-05 do dziś
1652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-08-05 do dziś
1752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-08-05 do dziś
1858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-08-05 do dziś
1958 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-08-05 do dziś
2058 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-08-05 do dziś
2158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-08-05 do dziś
2258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-08-05 do dziś
2358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2009-08-05 do dziś
2458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-08-05 do dziś
2559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-08-05 do dziś
2662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-08-05 do dziś
2762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-08-05 do dziś
2862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-08-05 do dziś
2962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-08-05 do dziś
3063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-08-05 do dziś
3163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-08-05 do dziś
3263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-05 do dziś
3364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-08-05 do dziś
3469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-08-05 do dziś
3570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-08-05 do dziś
3670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-08-05 do dziś
3770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-08-05 do dziś
3871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-08-05 do dziś
3973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-08-05 do dziś
4073 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-08-05 do dziś
4173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-08-05 do dziś
4273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-08-05 do dziś
4373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-08-05 do dziś
4473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-08-05 do dziś
4574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-08-05 do dziś
4674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-08-05 do dziś
4774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-08-05 do dziś
4874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-05 do dziś
4977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-08-05 do dziś
5081 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-08-05 do dziś
5181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-08-05 do dziś
5281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-08-05 do dziś
5382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-08-05 do dziś
5482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-08-05 do dziś
5582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-08-05 do dziś
5682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-08-05 do dziś
5782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2009-08-05 do dziś
5882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-08-05 do dziś
5995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-08-05 do dziś
6017 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2009-08-05 do dziś
6118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2009-08-05 do dziś
6218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-08-05 do dziś
6318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-08-05 do dziś
6418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2009-08-05 do dziś
6518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-08-05 do dziś
6633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-08-05 do dziś
6741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-08-05 do dziś
6842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-08-05 do dziś
6942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-08-05 do dziś
7042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-08-05 do dziś
7142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-08-05 do dziś
7242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-08-05 do dziś
7342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-05 do dziś
7443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-08-05 do dziś
7543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-08-05 do dziś
7643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-08-05 do dziś
7743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-08-05 do dziś
7843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-08-05 do dziś
7943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
3data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
4data złożenia 21.07.2010 okres 01 STYCZNIA 2009 R -31 GRUDNIA 2009 R.2010-09-14 do dziś
5data złożenia 13.07.2011 okres 01 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2011-07-21 do dziś
6data złożenia 22.12.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
401 STYCZNIA 2009 R -31 GRUDNIA 2009 R.2010-09-14 do dziś
501 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2011-07-21 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
401 STYCZNIA 2009 R -31 GRUDNIA 2009 R.2010-09-14 do dziś
501 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2011-07-21 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY Z DNIA 25 LUTEGO 2020R. W SPRAWIE O SYGN. AKT BY XIII NS-REJ. KRS 3011/17/957 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM , 25.02.2020 2.2020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów