„SEITO POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000261422
Numer REGON: 340201637
Numer NIP: 9562179279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-11-05
Sygnatura akt[RDF/360433/21/882]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SEITO POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2006-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica WŁOCŁAWSKA nr domu 147-157 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2013-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.06.2006 R., REPERTORIUM A NR 2208/2006; NOTARIUSZ TOMASZ HENRYK CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU UL. ŁAZIENNA 32.2006-08-02 do dziś
205.05.2008 R., REP A NR 5679/2008, NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. WIELKIE GARBARY 21/2; ZMIENIONO: § 6 UMOWY2008-06-13 do dziś
328.10.2008 R. REPERTORIUM A NUMER 12660/2008, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA W TORUNIU, UL. WIELKIE GARBARY 21/2 -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2009-02-11 do dziś
418.09.2013R.; REP. A NR 2541/2013; NOTARIUSZ AGATA WRZECIONOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA § 2, § 15 UST.3.2013-10-01 do dziś
524.06.2014 R. REP. A NR 1315/2014, NOTARIUSZ AGATA WRZECIONKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU - ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI.2014-07-14 do dziś
621.12.2020 R., REP. A NR 4388/2020, NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL.MATEJKI 32/2, ZMIENIONO §15 UST.3 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-29 do dziś
730.03.2021R.; REP. A NR 1064/2021; NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO §15 UST.1.2021-04-20 do dziś
827.04.2021 R., REP. A NR 1433/2021, NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. MATEJKI 32/2, ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 9 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EMTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8716331852006-08-02 do dziś
4. Numer KRS0000122446 2006-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 396000.00 PLN2014-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLC2006-08-02 do dziś
2. ImionaJERZY2006-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 504000,00 ZŁ2016-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego900000,00 ZŁ2008-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300000,00 ZŁ2006-08-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABULA2021-05-27 do dziś
2. ImionaMARCIN ZDZISŁAW2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNY2021-05-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLC2021-05-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLC2006-08-02 do dziś
2. ImionaJERZY2006-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2021-05-21 do dziś
217 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2021-05-21 do dziś
320 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2021-05-21 do dziś
422 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-05-21 do dziś
527 2 PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2021-05-21 do dziś
652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2021-05-21 do dziś
752 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-05-21 do dziś
877 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2021-05-21 do dziś
985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.11.2008 okres 01.09.2006 -31.12.20062008-12-03 do dziś
2data złożenia 18.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-03 do dziś
3data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
4data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
5data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
6data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
7data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
8data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
10data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
11data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
13data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2008-12-03 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-12-03 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2008-12-03 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-12-03 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-15 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów