„ASSICO DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000261352
Numer REGON: 100246910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225833/20/20]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSICO DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2006-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ZŁOTNO nr domu 125/127 kod pocztowy 94-315 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 LIPCA 2006 R. NOTARIUSZ ZBIGNIEW JACEK LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3022/06 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11.08.2006 R. REP. A NR 3533/2006, NOTARIUSZ ZBIGNIEW JACEK LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI.2006-09-12 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25 LUTEGO 2013 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ZBIGNIEWA JACKA LIPKE W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A 790/13 ZMIENIONO § 7 I § 10 UMOWY SPÓŁKI.2013-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSI2006-09-12 do dziś
2. ImionaSALEH MAHAMAD2006-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2006-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSI2006-09-12 do dziś
2. ImionaNASSER MOHAMAD2006-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2006-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSI2006-09-12 do dziś
2. ImionaSALEH MAHAMAD2006-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-03-20 do dziś
214 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2013-03-20 do dziś
314 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2013-03-20 do dziś
414 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2013-03-20 do dziś
514 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2013-03-20 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-03-20 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-03-20 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-03-20 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-03-20 do dziś
1043 31 Z TYNKOWANIE2013-03-20 do dziś
1143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-03-20 do dziś
1243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-03-20 do dziś
1343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-03-20 do dziś
1443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-03-20 do dziś
1543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-03-20 do dziś
1643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-20 do dziś
1745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-03-20 do dziś
1845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-20 do dziś
1946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-03-20 do dziś
2046 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-03-20 do dziś
2146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-03-20 do dziś
2246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-03-20 do dziś
2346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-03-20 do dziś
2446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-03-20 do dziś
2546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-03-20 do dziś
2646 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2013-03-20 do dziś
2746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-03-20 do dziś
2846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-03-20 do dziś
2947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-20 do dziś
3047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-20 do dziś
3147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-20 do dziś
3247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-03-20 do dziś
3349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-20 do dziś
3452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-03-20 do dziś
3556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-03-20 do dziś
3656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-03-20 do dziś
3756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-03-20 do dziś
3856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-03-20 do dziś
3964 91 Z LEASING FINANSOWY2013-03-20 do dziś
4064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-03-20 do dziś
4164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-20 do dziś
4268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-20 do dziś
4368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-20 do dziś
4468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-03-20 do dziś
4568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-03-20 do dziś
4670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-03-20 do dziś
4773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-03-20 do dziś
4877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-20 do dziś
4977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.11.2012 okres 24.07.2006 - 31.12.20062012-12-28 do dziś
2data złożenia 26.11.2012 okres 01.01.2007-31.12.20072012-12-28 do dziś
3data złożenia 26.11.2012 okres 01.01.2008-31.12.20082012-12-28 do dziś
4data złożenia 26.11.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-12-28 do dziś
5data złożenia 26.11.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-12-28 do dziś
6data złożenia 26.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-12-28 do dziś
7data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-31 do dziś
8data złożenia 05.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-25 do dziś
9data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
10data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
11data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
12data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
13data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.07.2006 - 31.12.20062012-12-28 do dziś
201.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
601.01.2007-31.12.20072012-10-24 do dziś
701.01.2008-31.12.20082012-10-24 do dziś
801.01.2009-31.12.20092012-10-24 do dziś
901.01.2010-31.12.20102012-10-24 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-10-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.07.2006 - 31.12.20062012-12-28 do dziś
201.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
601.01.2007-31.12.20072012-10-24 do dziś
701.01.2008-31.12.20082012-10-24 do dziś
801.01.2009-31.12.20092012-10-24 do dziś
901.01.2010-31.12.20102012-10-24 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-10-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów