SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BETONSTALOWIEC” W OSTROŁĘCE

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000260876
Numer REGON: 001034478
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-03-07
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/12947/23/160]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-07-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001034478 NIP 75810425632008-06-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BETONSTALOWIEC” W OSTROŁĘCE2006-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 239 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE2006-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2006-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica REJTANA nr domu 6 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2006-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117 PAŹDZIERNIKA 1983 R. 24 MARCA 2006 R. NOWY TEKST STATUTU.2006-07-21 do dziś
223 LISTOPADA 2007 R. UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2008-06-27 do dziś
34 LISTOPADA 2008 R. -W PAR. 50 STATUTU DODANO PUNKTY 26, 27, 28.2009-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2006-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDZIEDZICKI2022-05-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-11 do dziś
21. NazwiskoROSIAK2008-06-27 do dziś
2. ImionaJÓZEFA MIROSŁAWA2008-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-06-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2022-08-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA TERESA2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŹNIEWSKI2022-08-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIK2022-08-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTOŚKIEWICZ2022-08-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKA2022-08-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-27 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-06-27 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 A DZIAŁALNOŚĆ POKOJÓW ZAGADEK, DOMÓW STRACHU, MIEJSC DO TAŃCZENIA I W ZAKRESIE INNYCH FORM ROZRYWKI LUB REKREACJI ORGANIZOWANYCH W POMIESZCZENIACH LUB W INNYCH MIEJSCACH O ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI2022-08-05 do dziś
293 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-06 do dziś
2data złożenia 13.11.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-12-11 do dziś
3data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
4data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
5data złożenia 29.07.2010 okres 31.12.2008 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
6data złożenia 07.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
7data złożenia 25.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-08 do dziś
8data złożenia 01.10.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.20122013-11-05 do dziś
9data złożenia 13.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
12data złożenia 14.12.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-12-14 do dziś
13data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
14data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-12-11 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
431.12.2008 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-08 do dziś
701.01.2012R.-31.12.20122013-11-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-31 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-05 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-05 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-06 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-12-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
531.12.2008 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-08 do dziś
801.01.2012R.-31.12.20122013-11-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów