„GRUPPO MAESTRIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000260837
Numer REGON: 020331106
Numer NIP: 8992576746
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-04-06
Sygnatura akt[RDF/284762/21/545]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRUPPO MAESTRIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2006-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica RACŁAWICKA nr domu 15/19 kod pocztowy 53-149 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2006-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.07.2006 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. MUZEALNY 9/3, REP. A NR 2572/20062006-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIWA2010-08-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2010-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2010-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2010-08-25 do dziś
2. ImionaROGER2010-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2010-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUCZYŃSKA2010-08-25 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2010-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUCZYŃSKA2010-08-25 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2010-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2006-07-21 do dziś
251 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2006-07-21 do dziś
351 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2006-07-21 do dziś
451 9 POZOSTAŁA, SPECJALISTYCZNA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-07-21 do dziś
552 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-07-21 do dziś
652 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-07-21 do dziś
752 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-07-21 do dziś
852 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2006-07-21 do dziś
960 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2006-07-21 do dziś
1060 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2006-07-21 do dziś
1163 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2006-07-21 do dziś
1201 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO2006-07-21 do dziś
1370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-07-21 do dziś
1471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-07-21 do dziś
1571 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-07-21 do dziś
1674 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-07-21 do dziś
1774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-07-21 do dziś
1874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-07-21 do dziś
1974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-07-21 do dziś
2074 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA2006-07-21 do dziś
2174 40 Z REKLAMA2006-07-21 do dziś
2274 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-07-21 do dziś
2345 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2006-07-21 do dziś
2445 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-07-21 do dziś
2545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-07-21 do dziś
2651 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-07-21 do dziś
2751 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2006-07-21 do dziś
2851 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2006-07-21 do dziś
2951 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2007 okres 01.09.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
2data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
3data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2010-08-25 do dziś
4data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
5data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-04-20 do dziś
6data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-20 do dziś
7data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-20 do dziś
8data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-20 do dziś
9data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-20 do dziś
10data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-20 do dziś
11data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-20 do dziś
12data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
13data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-06 do dziś
14data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
15data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2010-08-25 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-08 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2010-08-25 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów