„BUILDING BUSINESS BRIDGES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000260528
Numer REGON: 240429065
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-09-24
Sygnatura akt[RDF/242643/20/697]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUILDING BUSINESS BRIDGES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2006-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYWIEC ulica KOMOROWSKICH nr domu 58 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2007-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 23.06.2006 R., REP. A NR 2640/2006, KANCELARIA NOTARIALNA MGR M. ŚWIERCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ2006-07-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 2.10.2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR M. ŚWIERCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 4391/2006 -ZMIANA § 2 PKT 1 UMOWY2006-10-30 do dziś
326 SIERPNIA 2010 ROKU, REP. A NR 4340/2010 NOTARIUSZ RENATA OLEJNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 42 -ZMIENIONO § 52010-10-15 do dziś
42 GRUDNIA 2011 ROKU, REP. A NR 9620/2011 NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU -ZMIENIONO § 52012-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWSKI2006-07-13 do dziś
2. ImionaZYGMUNT JAN2006-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓ PO 500,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 50.000,00 ZŁ2006-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-15 do dziś
246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-10-15 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-15 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-10-15 do dziś
546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-01-13 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-01-13 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-13 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-01-13 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-01-13 do dziś
1078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2007 okres 24.08.2006 R -31.12.2006 R2007-08-22 do dziś
2data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
3data złożenia 09.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-21 do dziś
4data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
5data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
6data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
7data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
9data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
10data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-17 do dziś
12data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-24 do dziś
13data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
14data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.08.2006 R -31.12.2006 R2007-08-22 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-04-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.08.2006 R -31.12.2006 R2007-08-22 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-04-21 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-01 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji22.03.2017 R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.03.2017 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA OLGĘ MAŁACHWIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19, REPERTORIUM A NR 1603/2017, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI PO PRZEPROWADZENIU JEJ LIKWIDACJI.2017-05-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2017-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOPROWSKI2017-05-12 do dziś
2. ImionaZYGMUNT JAN2017-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności22.03.2017 R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.03.2017 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA OLGĘ MAŁACHWIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19, REPERTORIUM A NR 1603/2017, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI PO PRZEPROWADZENIU JEJ LIKWIDACJI.2017-05-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów