BURI SWISS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000260404
Numer REGON: 371000870
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210426/20/686]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 371000870 NIP 68520532432013-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURI SWISS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 994 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ V W KROŚNIE2006-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2014-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica GÓRNA nr domu 19 A kod pocztowy 25-415 poczta KIELCE kraj POLSKA 2014-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.12.2000 R. -NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE, UL. KOŚCIUSZKI 4, REP. A NR 5184/2000 20.06.2006 R.NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE, UL. KOŚCIUSZKI 4, REP. A NR 2941/200- ZMIENIA SIĘ PAR. 2, PAR. 3 UST. 1, PAR. 5 UST. 1, PAR. 6 PKT 3, PAR. 12 PKT 7, PAR. 182006-07-12 do dziś
218.04.2014 R. - REP. A NR 2114/2014 NOTARIUSZ AGATA ULIASZ KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE UL. KOŚCIUSZKI 4, 38-200 JASŁO ZMIENIONO: PAR. 3 UST1 I PAR. 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWATA2013-11-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2013-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ2013-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2006-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU I CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOSOBOWO2006-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWATA2013-11-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2013-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWATA2013-11-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2013-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2014-07-09 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2014-07-09 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-07-09 do dziś
424 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH2014-07-09 do dziś
524 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2014-07-09 do dziś
624 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2014-07-09 do dziś
724 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2014-07-09 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-07-09 do dziś
945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-09 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-07-09 do dziś
1135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-07-09 do dziś
1235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-07-09 do dziś
1345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-09 do dziś
1445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-09 do dziś
1545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-09 do dziś
1645 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-07-09 do dziś
1752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-07-09 do dziś
1855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-07-09 do dziś
1955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-07-09 do dziś
2055 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-07-09 do dziś
2124 4 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I INNYCH METALI NIEŻELAZNYCH2014-07-09 do dziś
2224 5 ODLEWNICTWO METALI2014-07-09 do dziś
2325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2014-07-09 do dziś
2425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2014-07-09 do dziś
2546 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-07-09 do dziś
2646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-07-09 do dziś
2746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-07-09 do dziś
2885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2014-07-09 do dziś
2911 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2014-07-09 do dziś
3020 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2014-07-09 do dziś
3146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-07-09 do dziś
3246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-07-09 do dziś
3322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-07-09 do dziś
3422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-07-09 do dziś
3525 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2014-07-09 do dziś
3625 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-09 do dziś
3746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-07-09 do dziś
3846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-07-09 do dziś
3946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-07-09 do dziś
4049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-07-09 do dziś
4152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-07-09 do dziś
4268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-07-09 do dziś
4368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-07-09 do dziś
4468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-07-09 do dziś
4574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-07-09 do dziś
4677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-07-09 do dziś
4777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-07-09 do dziś
4877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-07-09 do dziś
4977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-07-09 do dziś
5077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2014-07-09 do dziś
5181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-07-09 do dziś
5281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-07-09 do dziś
5381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2011 okres 2006, 2007, 2008, 2009, 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-28 do dziś
2data złożenia 26.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-13 do dziś
3data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
4data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
5data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
6data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006, 2007, 2008, 2009, 01.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-12-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-02-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006, 2007, 2008, 2009, 01.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-12-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-02-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów