BUTTERCUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-17 godz. 12:28:35
Numer KRS: 0000260053
Numer REGON: 140501802
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262760/20/741]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140501802 NIP 11326214322009-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTTERCUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KABRIOLETU nr domu 7 kod pocztowy 03-117 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.04.2006 NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 18 LOK. 12, WARSZAWA REP. A NR 2387/20062006-07-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20 GRUDNIA 2007 R., REPERTORIUM A NUMER 7499/2007, PRZED ARTUREM SZADKOWSKIM-ASESOREM NOTARIALNYM, ZASTĘPCĄ MAGDALENY KOROBOWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY SOLARIEGO 4 ZMIANA: § 8, § 11 ORAZ § 12 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 10 STYCZNIA 2008 R. REPERTORIUM A NUMER 340/2008, PRZED ANDRZEJEM CIBA-NOTARIUSZEM W KRAKOWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY ULICY KREMEROWSKIEJ 6/1 ZMIANA § 152008-02-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13 MARCA 2009 ROKU, REPERTORIUM NR A 2107/2009 PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM W.PUTOWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ 29, ZMIENIONO ZAPIS § 3 UMOWY SPÓŁKI.2009-04-27 do dziś
416.06.2017 R., REP. A 4096/2017, NOTARIUSZ KAMILA DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1/E - ZMIENIONO: § 3, § 6 UST. 1, § 12, § 20, § 27; 08.11.2017 R., REP. A 8056/2017, NOTARIUSZ KAMILA DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1/E - ZMIENIONO § 6 UST. 1.2017-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUREK2009-04-27 do dziś
2. ImionaHUBERT SEBASTIAN2009-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ2017-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego54500,00 ZŁ2008-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2006-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZYRA2009-04-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2009-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMCZEWSKI2007-05-30 do dziś
2. ImionaJAKUB CEZARY2007-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-12-01 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-12-01 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-12-01 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-12-01 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-12-01 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-12-01 do dziś
761 TELEKOMUNIKACJA2017-12-01 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-12-01 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 6.07.2006-31.12.20062007-08-13 do dziś
2data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
3data złożenia 14.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
4data złożenia 13.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
5data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-12-01 do dziś
6data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-12-01 do dziś
7data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-01 do dziś
8data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-01 do dziś
9data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-01 do dziś
10data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-01 do dziś
11data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
12data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta16.07.2006-31.12.20062007-08-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego16.07.2006-31.12.20062007-08-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
3OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-12-01 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-12-01 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu16.07.2006-31.12.20062007-08-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-19 do dziś
3OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-12-01 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-12-01 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów