„A-TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000259843
Numer REGON: 005310567
Numer NIP: 8420002725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2016-02-05
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/1938/16/170]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 005310567 NIP 84200027252007-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 90 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU2006-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość STAROGARD GDAŃSKI2006-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA 2015-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.1988 R. KAZIMIERZ ZMEŁTY, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W BYTOWIE UL. ZAMKOWA 1, REPERTORIUM A NR 1111/1988. 05.05.2006 R. IWONA BORZYSZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIERZYNIE UL. RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 2172/06 ZMIANA PAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 I 17.2006-06-30 do dziś
209.03.2007 R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI 35/4, REPERTORIUM A NR 2822/2007 ZMIENIONO PAR. 6 ORAZ PAR. 7.1 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIENTARSKI2015-01-09 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN SŁAWOMIR2015-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5000,00 ZŁOTYCH2015-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2007-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO.2006-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMODRZYŃSKI2006-06-30 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ ANTONI2006-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW.2006-06-30 do dziś
270 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-06-30 do dziś
371 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-06-30 do dziś
474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2006-06-30 do dziś
563 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY.2006-06-30 do dziś
663 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH.2006-06-30 do dziś
763 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH.2006-06-30 do dziś
890 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW.2006-06-30 do dziś
951 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA.2006-06-30 do dziś
1051 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2006-06-30 do dziś
1167 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-06-30 do dziś
1270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-06-30 do dziś
1350 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-10-10 do dziś
1450 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2007-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-25 do dziś
2data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-29 do dziś
3data złożenia 13.02.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-03-04 do dziś
4data złożenia 13.02.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-03-04 do dziś
5data złożenia 31.08.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-01-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-06-25 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-29 do dziś
301.01.2009 - 31.12.20092013-03-04 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102013-03-04 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-01-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-06-25 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-29 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-03-04 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-01-09 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów