TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000259741
Numer REGON: 320219506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/11688/23/471]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina PUCK miejscowość ŁEBCZ2015-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁEBCZ ulica UL. PUCKA nr domu 4 kod pocztowy 84-103 poczta ŁEBCZ kraj POLSKA 2015-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -10.04.2006, NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, AL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 17, 70-445 SZCZECIN, REPERTORIUM A NR 3894/20062006-07-03 do dziś
224.03.2009, REP. A NR 2758/2009, ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOROTY KAŁOWSKIEJ W WARSZAWIE, §§ 1 -14 (ZMIANA), §§ 15 I 16 (WYKREŚLENIE).2009-04-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 KWIETNIA 2015 R., REP. A NR 1514/2015; NOTARIUSZ RAFAŁ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA, EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA, 00-681 WARSZAWA, UL. HOŻA 55 LOK. 11 ZMIANA: §1 UST. 3; §10 UST. 2; §11 UST. 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0126934882007-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000026545 2007-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2009-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERŻĘGA2019-06-11 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOŁEK2016-07-14 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDOROŻALSKA2023-07-04 do dziś
2. ImionaAGATA NATALIA2023-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. PROKURA NIE OBEJMUJE UMOCOWANIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM.2023-07-04 do dziś
21. NazwiskoLOHMANN2023-07-04 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2023-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. PROKURA NIE OBEJMUJE UMOCOWANIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM.2023-07-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-04-09 do dziś
242 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-04-09 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-04-09 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-04-09 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-04-09 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-04-09 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-04-09 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-04-09 do dziś
971 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-04-09 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2008 okres 1 LIPCA 2006 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
2data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
3data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
4data złożenia 02.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
5data złożenia 10.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
6data złożenia 07.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
7data złożenia 04.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
8data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
9data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
10data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
11data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
13data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
14data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
15data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 LIPCA 2006 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 LIPCA 2006 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów