BURNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000259085
Numer REGON: 120237025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-02-20
Sygnatura akt[RDF/277480/21/36]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1202370252006-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina SUŁKOWICE miejscowość RUDNIK2006-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDNIK ulica DOLNA nr domu 340 kod pocztowy 32-440 poczta SUŁKOWICE kraj POLSKA 2006-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1ZAWIĄZANIE SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.04.2006 R. Z KANCELARII NOTARIALNEJ MGR JANA GROCHOWICZA UL. BARLICKIEGO 13, BIELSKO-BIAŁA, REPERTORIUM NUMER 1732/2006 ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI I UCHWALENIE JEDNOLITEJ UMOWY SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.05.2006 R. KANCELARIA NOTARIALNA JAN GROCHOWICZ, REPERTORIUM NUMER 2150/2006.2006-06-21 do dziś
220.09.2006 REPERTORIUM NR 4556/2006 KANCELARIA JAN GROCHOWICZ BIELSKO-BIAŁA, UCHWAŁA NR 3/09/2006 W SPRAWIE NADANIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI: ZMIANA PARAGRAFU 6: PODNIESIONO KAPITAŁ SPÓŁKI DO 580 000 ZŁ I PARAGRAFU 7: DODANO WSPÓLNIKA JÓZEFA MAJERCZYKA2006-10-18 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 2473/2012 SPORZĄDZONY 17.08.2012 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH MĄSIOR 34-700 RABKA ZDRÓJ UL. W. ORKANA 24/3 ZMIENIONO § 10 UMOWY SPÓŁKI. 19.09.2012 R. NOTARIUSZ ANNA PAPIEŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 2655/2012 ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI.2012-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURNOS2006-06-21 do dziś
2. ImionaJAN KRZYSZTOF2006-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNIE Z MONIKĄ BURNOS2006-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURNOS2006-06-21 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2006-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNIE Z JANEM BURNOS 525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420.000,00 ZŁ2013-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDOWSKI2012-05-16 do dziś
2. ImionaMARIAN JAN2012-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2013-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego580000,00 ZŁ2006-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport180000,00 ZŁ2006-06-21 do dziś
2500000,00 ZŁ2006-10-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I PROKURENT SAMOISTNY JEDNOOSOBOWO, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.2006-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDOWSKI2008-12-08 do dziś
2. ImionaMARIAN JAN2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 81 PRODUKCJA PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2006-06-21 do dziś
218 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2006-06-21 do dziś
318 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ2006-06-21 do dziś
418 30 Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2006-06-21 do dziś
519 10 Z PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH2006-06-21 do dziś
619 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2006-06-21 do dziś
719 30 PRODUKCJA OBUWIA2006-06-21 do dziś
825 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-06-21 do dziś
933 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-06-21 do dziś
1033 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY2006-06-21 do dziś
1136 1 PRODUKCJA MEBLI2006-06-21 do dziś
1215 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI2006-06-21 do dziś
1336 40 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2006-06-21 do dziś
1436 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2006-06-21 do dziś
1536 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-06-21 do dziś
1637 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2006-06-21 do dziś
1740 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2006-06-21 do dziś
1840 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2006-06-21 do dziś
1945 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2006-06-21 do dziś
2045 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2006-06-21 do dziś
2145 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-06-21 do dziś
2245 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-06-21 do dziś
2317 1 PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH I NICI2006-06-21 do dziś
2450 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGOWA2006-06-21 do dziś
2551 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2006-06-21 do dziś
2651 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-06-21 do dziś
2751 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2006-06-21 do dziś
2851 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-06-21 do dziś
2952 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-06-21 do dziś
3052 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-06-21 do dziś
3152 50 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2006-06-21 do dziś
3252 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-06-21 do dziś
3352 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-06-21 do dziś
3417 2 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH2006-06-21 do dziś
3560 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2006-06-21 do dziś
3663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-06-21 do dziś
3763 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2006-06-21 do dziś
3870 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-06-21 do dziś
3970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-06-21 do dziś
4071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-06-21 do dziś
4171 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2006-06-21 do dziś
4271 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-06-21 do dziś
4371 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-06-21 do dziś
4474 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-06-21 do dziś
4517 3 WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-06-21 do dziś
4674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-06-21 do dziś
4774 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-06-21 do dziś
4892 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2006-06-21 do dziś
4993 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2006-06-21 do dziś
5093 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2006-06-21 do dziś
5117 4 PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-06-21 do dziś
5217 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-06-21 do dziś
5317 6 PRODUKCJA DZIANIN2006-06-21 do dziś
5417 7 PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH I ODZIEŻY DZIANEJ2006-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 21.04.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
2data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
3data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-29 do dziś
4data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-04 do dziś
5data złożenia 06.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
6data złożenia 29.08.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-24 do dziś
7data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
8data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
9data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-09 do dziś
10data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
12data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
15data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.04.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-29 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-10-24 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-09 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
1101.01.2009-31.12.20092010-12-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.04.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-29 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-10-04 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-10-24 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów