SYNTHELIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000259050
Numer REGON: 240303460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/347248/21/751]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYNTHELIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABARSKA nr domu 1 nr lokalu PEGAZ 3P. kod pocztowy 50-079 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2006 R. REPERTORIUM A NR 636/06 NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. GRABISZYŃSKA NR 14. 01.06.2006 R. REPERTORIUM A NR 2757/06 NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. GRABISZYŃSKA NR 14 -ZMIANA PAR. 2.2006-06-20 do dziś
215.06.2017R. REP. A NR 762/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ SOKOŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY PLACU KASZUBSKIM NR 7/10, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2017-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAFERNA2017-09-28 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN BARTOSZ2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały668 (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.400 (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH2019-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEŁSTOWSKA2017-09-28 do dziś
2. ImionaMONIKA MILENA2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700,00 ZŁ2017-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50100,00 ZŁ2017-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 ZŁ2006-06-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO.2017-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEŁSTOWSKI2018-11-30 do dziś
2. ImionaADRIAN2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAFERNA2018-11-30 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN BARTOSZ2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEŁSTOWSKA2017-09-28 do dziś
2. ImionaMONIKA MILENA2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-28 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2007 okres 01.03.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
2data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
3data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
4data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
5data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
8data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
11data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
12data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
13data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-25 do dziś
14data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
15data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów