„HESPERIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000258945
Numer REGON: 140555590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2017-09-05
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/33372/17/608]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140555590 NIP 53423273332007-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HESPERIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2006-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość RASZYN ulica GODEBSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2006-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 MAJA 2006 ROKU, NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, REPERTORIUM A NR 2305/20062006-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUŚCIAN2006-06-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2006-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2008-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU2006-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUŚCIAN2006-06-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2006-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2006-06-14 do dziś
236 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2006-06-14 do dziś
336 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2006-06-14 do dziś
436 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2006-06-14 do dziś
536 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-06-14 do dziś
636 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2006-06-14 do dziś
745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-06-14 do dziś
845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-06-14 do dziś
945 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-06-14 do dziś
1045 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-06-14 do dziś
1145 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-06-14 do dziś
1220 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2006-06-14 do dziś
1345 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-06-14 do dziś
1445 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-06-14 do dziś
1545 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-06-14 do dziś
1645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-06-14 do dziś
1745 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-06-14 do dziś
1845 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-06-14 do dziś
1945 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-06-14 do dziś
2045 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-06-14 do dziś
2145 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-06-14 do dziś
2245 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-06-14 do dziś
2320 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2006-06-14 do dziś
2445 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2006-06-14 do dziś
2545 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-06-14 do dziś
2645 41 Z TYNKOWANIE2006-06-14 do dziś
2745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-06-14 do dziś
2845 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-06-14 do dziś
2945 43 B SZTUKATORSTWO2006-06-14 do dziś
3045 44 A MALOWANIE2006-06-14 do dziś
3145 44 B SZKLENIE2006-06-14 do dziś
3245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-06-14 do dziś
3345 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-06-14 do dziś
3420 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2006-06-14 do dziś
3552 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-06-14 do dziś
3664 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2006-06-14 do dziś
3765 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2006-06-14 do dziś
3867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-06-14 do dziś
3970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-06-14 do dziś
4070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-06-14 do dziś
4170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-06-14 do dziś
4271 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-06-14 do dziś
4372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-06-14 do dziś
4472 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-06-14 do dziś
4520 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2006-06-14 do dziś
4672 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2006-06-14 do dziś
4772 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-06-14 do dziś
4874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-06-14 do dziś
4974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-06-14 do dziś
5072 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-06-14 do dziś
5172 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-06-14 do dziś
5272 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-06-14 do dziś
5374 40 Z REKLAMA2006-06-14 do dziś
5474 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-06-14 do dziś
5574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-06-14 do dziś
5620 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2006-06-14 do dziś
5780 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2006-06-14 do dziś
5880 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-06-14 do dziś
5920 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2006-06-14 do dziś
6022 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2006-06-14 do dziś
6122 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2007 okres 14.06.2006-31.12.20062007-08-24 do dziś
2data złożenia 16.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-29 do dziś
3data złożenia 30.07.2009 okres 31.12.2007 -31.12.20082009-08-07 do dziś
4data złożenia 10.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
5data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
7data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
8data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
10data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.06.2006-31.12.20062007-08-24 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-29 do dziś
331.12.2007 -31.12.20082009-08-07 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.06.2006-31.12.20062007-08-24 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-29 do dziś
331.12.2007 -31.12.20082009-08-07 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-20 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów