„ARTMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000258927
Numer REGON: 120287810
Numer NIP: 7343205171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-08-20
Sygnatura akt[RDF/324715/21/278]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina KRYNICA-ZDRÓJ miejscowość KRYNICA-ZDRÓJ2006-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRYNICA-ZDRÓJ ulica PUŁASKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 33-380 poczta KRYNICA-ZDRÓJ kraj POLSKA 2008-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30.05.2006 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W GRYBOWIE, UL. RYNEK 12 PRZED NOTARIUSZEM WIESŁAWEM SZEWCZYKIEM, REPERTORIUM A NR 3640/20062006-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2006-06-16 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2006-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000, 00, -ZŁ2008-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKA2008-09-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2008-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000, 00, -ZŁ2008-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUP2019-04-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ŁUKASZ2019-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKA2008-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-29 do dziś
32. ImionaANNA ELŻBIETA2006-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUDZYŃSKI2008-05-29 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2008-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-05-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-04-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-04-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-05 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-05 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-05 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-05 do dziś
747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-05 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-04-05 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-03-30 do dziś
2data złożenia 28.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
3data złożenia 22.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-04 do dziś
4data złożenia 28.07.2008 okres 30.05.2006-31.12.2006 ROK2008-08-18 do dziś
5data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
6data złożenia 10.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
7data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
8data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
9data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
10data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
12data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14data złożenia 22.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
15data złożenia 20.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072009-03-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-04 do dziś
430.05.2006-31.12.2006 ROK2008-08-18 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072009-03-30 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-04 do dziś
430.05.2006-31.12.2006 ROK2008-08-18 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-24 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów