SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JASKÓŁKA” W CZERWONCE

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000258658
Numer REGON: 200087845
Numer NIP: 8442239127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/538426/23/793]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-06-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JASKÓŁKA” W CZERWONCE2006-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWALSKI gmina SZYPLISZKI miejscowość CZERWONKA2006-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CZERWONKA kod pocztowy 16-411 poczta SZYPLISZKI kraj POLSKA 2006-06-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANIA1402@AUTOGRAF.PL2020-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 12.03.2006 R. 2) 02.04.2006 R. ZMIENIONO § 3 3) 26.05.2006 R. ZMIENIONO § 52006-06-08 do dziś
221.03.2009 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT 27.04.2009 R. ZMIENIONO § 522009-05-26 do dziś
330.08.2020 R. ZMIENIONO § 8, § 9, § 10 UST. 1, SKREŚLONO § 12, W § 13 SKREŚLONO PKT 16, PKT 17, PKT 19, W § 14 SKREŚLONO PKT 2, PKT 3, ZMIENIONO § 15, § 19 PKT 1, § 27 UST. 2, § 31 UST. 3, § 41 UST. 1, W § 43 SKREŚLONO PKT 23, ZMIENIONO § 52 UST. 3, § 53, SKREŚLONO § 56 - § 119, ZMIENIONO § 126 UST. 2, § 128 UST. 4, ZMIENIONO § 130 UST. 22020-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWARAKSA2017-02-01 do dziś
2. ImionaANNA PAULINA2017-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETREWICZ2023-05-11 do dziś
2. ImionaJAN2023-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORADA2023-05-11 do dziś
2. ImionaJÓZEF2023-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKA2020-02-05 do dziś
2. ImionaJADWIGA2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁOWNIA2020-02-05 do dziś
2. ImionaWIOLETA2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKI2023-05-11 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2023-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-05-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-05-26 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-26 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-20 do dziś
2data złożenia 12.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-23 do dziś
3data złożenia 05.05.2009 okres 2008 ROK2009-05-26 do dziś
4data złożenia 24.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-06 do dziś
5data złożenia 09.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-15 do dziś
6data złożenia 11.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-25 do dziś
7data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-03 do dziś
8data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
9data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
10data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
11data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
12data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
13data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
18data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-07-20 do dziś
22007 ROK2008-06-23 do dziś
32008 ROK2009-05-26 do dziś
42009 ROK2010-07-06 do dziś
52010 ROK2011-07-15 do dziś
62011 ROK2012-07-25 do dziś
72012 ROK2013-09-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2007-07-20 do dziś
22007 ROK2008-06-23 do dziś
32008 ROK2009-05-26 do dziś
42009 ROK2010-07-06 do dziś
52010 ROK2011-07-15 do dziś
62011 ROK2012-07-25 do dziś
72012 ROK2013-09-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów