„ASTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000258536
Numer REGON: 091659113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[RDF/223561/20/246]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 091659113 NIP 56215247942014-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 4337 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY2006-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat MOGILEŃSKI gmina STRZELNO miejscowość STRZELNO2006-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZELNO ulica POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO nr domu 45 nr lokalu kod pocztowy 88-320 poczta STRZELNO kraj POLSKA 2006-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 12.02.1998 R. PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ ROBAKOWSKĄ-TRZECIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZUBINIE PRZY ULICY 3 MAJA POD NUMEREM 27, REPERTORIUM A NUMER 800/1998 -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 23.01.2006 R. PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ ROBAKOWSKĄ-TRZECIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZUBINIE PRZY ULICY 3 MAJA POD NUMEREM 27, REPERTORIUM A NUMER 371/2006 ZMIENIONO BRZMIENIE -§ § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 DODANO NOWE -§ § 11, 13, 16 DOTYCHCZASOWY § 11 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 12 I NOWE BRZMIENIE DOTYCHCZASOWY § 13 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 14 I NOWE BRZMIENIE DOTYCHCZASOWY § 14 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 15 I NOWE BRZMIENIE W MIEJSCU DOTYCHCZASOWYCH § 16 I § 17 WPROWADZONO § 17 O NOWYM BRZMIENIU DOTYCHCZASOWY § 15 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 18 I NOWE BRZMIENIE DOTYCHCZASOWY § 18 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 19 I NOWE BRZMIENIE DOTYCHCZASOWY § 19 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 20 I NOWE BRZMIENIE DOTYCHCZASOWY § 20 OTRZYMAŁ OZNACZENIE § 21 I NOWE BRZMIENIE USUNIĘTO DOTYCHCZASOWE § § OZNACZONE NUMERAMI 21, 22, 23, 242006-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVAUX2006-06-07 do dziś
2. ImionaPHILIPPE DANIEL2006-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2008-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERDEGEN SAS2020-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2020-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2006-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVAUX2006-06-07 do dziś
2. ImionaPHILIPPE DANIEL2006-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIECZAN2006-06-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ2006-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-06-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2006-06-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY I DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-06-07 do dziś
220 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA, TO JEST PRODUKCJA RÓŻNYCH WYROBÓW Z DREWNA: TRZONKÓW, UCHWYTÓW I KORPUSÓW DO: NARZĘDZI, MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI, DREWNIANYCH FORM I KOPYT SZEWSKICH, WIESZAKÓW UBRANIOWYCH, FREWNIANYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I NACZYŃ KUCHENNYCH, GIĘTYCH WIESZAKÓW NA PŁASZCZE I KAPELUSZE, DREWNIANYCH STATUETEK I ORNAMENTÓW, DREWNA INTARSJOWANEGO, DREWNA INKRUSTOWANEGO, DREWNIANYCH KASETEK I SZKATUŁEK NA BIŻUTERIĘ, SZTUĆCE I PODOBNE ARTYKUŁY, DREWNIANYCH SZPULEK, PRZYKRYWEK, WRZECION, SZPULEK NA NICI ORAZ PODOBNYCH ARTYKUŁÓW Z DREWNA TOCZONEGO, INNYCH ARTYKUŁÓW DREWNIANYCH2006-06-07 do dziś
321 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, W TYM PRODUKCJA ETYKIETEK2006-06-07 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA OGUMIENIA DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU2006-06-07 do dziś
525 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH2006-06-07 do dziś
625 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-06-07 do dziś
728 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2006-06-07 do dziś
828 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2006-06-07 do dziś
928 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2006-06-07 do dziś
1028 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2006-06-07 do dziś
1128 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2006-06-07 do dziś
1218 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2006-06-07 do dziś
1333 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2006-06-07 do dziś
1433 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNY2006-06-07 do dziś
1536 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2006-06-07 do dziś
1636 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA TO JEST PRODUKCJA SPECJALNA MEBLI SKLEPOWYCH: GABLOT WYSTAWOWYCH, LAD, PÓŁEK, PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH2006-06-07 do dziś
1736 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2006-06-07 do dziś
1836 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA MEBLI2006-06-07 do dziś
1936 15 Z PRODUKCJA MATERACÓW2006-06-07 do dziś
2052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-06-07 do dziś
2150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.2006-06-07 do dziś
2250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.2006-06-07 do dziś
2318 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW, POZOSTAŁA TO JEST PRODUKCJA PŁASZCZY I KURTEK MĘSKICH I CHŁOPIĘCYCH, PŁASZCZY DO JAZDY SAMOCHODEM, PELERYN, WIATRÓWEK I PODOBNYCH ARTYKUŁÓW, PRODUKCJA GARNITURÓW MĘSKICH I CHŁOPIĘCYCH ORAZ ZESTAWÓW ODZIEŻOWYCH, PRODUKCJA MARYNAREK I ŻAKIETÓW MĘSKICH I CHŁOPIĘCYCH, KRAWIECTWO (SZYCIE NA MIARĘ) DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW2006-06-07 do dziś
2451 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-06-07 do dziś
2552 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH.2006-06-07 do dziś
2670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-06-07 do dziś
2771 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ TO JEST SILNIKÓW, TURBIN, OBRABIAREK, INNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DO BADAŃ NAUKOWYCH DLA HANDLU I PRZEMYSŁU2006-06-07 do dziś
2818 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT, POZOSTAŁA TO JEST PRODUKCJA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ DLA KOBIET I DZIEWCZĄT WYKONANEJ Z MATERIAŁÓW TKANYCH, DZIANIN, ITP.: PŁASZCZY, PELERYN, KOSTIUMÓW, SPODNI, SPÓDNIC, WIATRÓWEK, PRODUKCJA MARYNAREK DAMSKICH I DZIEWCZĘCYCH, SUKIENEK, BRYCZESÓW I SZORTÓW DAMSKICH LUB DZIEWCZĘCYCH2006-06-07 do dziś
2918 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY2006-06-07 do dziś
3018 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA TO JEST PRODUKCJA BIELIZNY I ODZIEŻY NIEMOWLĘCEJ, ODZIEŻY NARCIARSKIEJ, PŁYWACKIEJ, PODRÓŻNEJ ITP., PRODUKCJA KAPELUSZY I CZAPEK, PRODUKCJA DODATKÓW DO ODZIEŻY: RĘKAWICZEK, PASKÓW, SZALI, KRAWATÓW, APASZEK, SIATEK DO WŁOSÓW ITP., PRODUKCJA NAKRYĆ GŁOWY WYKONANYCH ZE SKÓR FUTERKOWYCH, PRODUKCJA OBUWIA TEKSTYLNEGO BEZ ZELÓWEK2006-06-07 do dziś
3120 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2006-06-07 do dziś
3220 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2006-06-07 do dziś
3320 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2006-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-25 do dziś
2data złożenia 30.11.2007 okres 01.01.2003 -31.12.20032007-12-27 do dziś
3data złożenia 30.11.2007 okres 01.01.2004 -31.12.20042007-12-27 do dziś
4data złożenia 30.11.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-12-27 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
6data złożenia 23.03.2011 okres 20082011-04-19 do dziś
7data złożenia 23.03.2011 okres 20092011-04-19 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres ZA 20102011-07-20 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres ZA 20112012-07-10 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres ZA 20122013-07-16 do dziś
11data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
15data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-02 do dziś
17data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032007-12-27 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042007-12-27 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052007-12-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
520082011-04-19 do dziś
620092011-04-19 do dziś
7ZA 20102011-07-20 do dziś
8ZA 2011 UCHWAŁA O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA2012-07-10 do dziś
9ZA 20122013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082011-04-19 do dziś
220092011-04-19 do dziś
3ZA 20102011-07-20 do dziś
4ZA 20112012-07-10 do dziś
5ZA 20122013-07-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów