LASSMANN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000258455
Numer REGON: 120277131
Numer NIP: 5130114609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-09-27
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11591/19/901]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120277131 NIP 51301146092007-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLASSMANN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2010-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2019-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLASSMANN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PIASECZNIE2010-02-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2010-02-18 do dziś
3. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica GOJAWICZYŃSKIEJ nr domu 2 A kod pocztowy 05-501 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2010-02-18 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2006 R. NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ARMII KRAJOWEJ 19, KRAKÓW, REP. A NR 8618/20062006-06-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.11.2009 R., REP. A NR 4885/2009, NOT. MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU. ZMIANA § 3 ORAZ § 7.2010-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSSIA FRACHSPEDITION DR. LASSMANN GES. M. B. H. Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU2006-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.000,00 ZŁ2006-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANDO2006-06-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2006-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2006-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2006-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASSMANN2006-06-07 do dziś
2. ImionaHARALD2006-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKONOPKA2010-02-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2010-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-02-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-02-18 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-02-18 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-02-18 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-18 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-18 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-02-18 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-02-18 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-02-18 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-18 do dziś
1077 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-02-18 do dziś
1177 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2010-02-18 do dziś
1277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-02-18 do dziś
1381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-02-18 do dziś
1481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-02-18 do dziś
1581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-02-18 do dziś
1682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-18 do dziś
1793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-02-18 do dziś
1893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-02-18 do dziś
1993 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-02-18 do dziś
2093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-02-18 do dziś
2196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-02-18 do dziś
2296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-18 do dziś
2352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-02-18 do dziś
2452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-02-18 do dziś
2552 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2010-02-18 do dziś
2652 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2010-02-18 do dziś
2752 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2010-02-18 do dziś
2852 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2010-02-18 do dziś
2952 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-02-18 do dziś
3052 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-02-18 do dziś
3152 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-02-18 do dziś
3252 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-02-18 do dziś
3352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-02-18 do dziś
3418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-02-18 do dziś
3518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-02-18 do dziś
3626 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-02-18 do dziś
3728 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-02-18 do dziś
3828 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-18 do dziś
3928 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2010-02-18 do dziś
4028 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-18 do dziś
4131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-02-18 do dziś
4231 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2010-02-18 do dziś
4331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-02-18 do dziś
4432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-18 do dziś
4541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-02-18 do dziś
4641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-18 do dziś
4742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-02-18 do dziś
4842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-02-18 do dziś
4942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-02-18 do dziś
5042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-18 do dziś
5143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-18 do dziś
5243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-18 do dziś
5343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-02-18 do dziś
5443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-18 do dziś
5543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-02-18 do dziś
5643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-18 do dziś
5743 31 Z TYNKOWANIE2010-02-18 do dziś
5843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-02-18 do dziś
5943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-02-18 do dziś
6043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-02-18 do dziś
6143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-18 do dziś
6243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-02-18 do dziś
6343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-18 do dziś
6445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-02-18 do dziś
6545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-18 do dziś
6645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-18 do dziś
6745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-18 do dziś
6845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-18 do dziś
6945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-02-18 do dziś
7046 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-02-18 do dziś
7146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-02-18 do dziś
7246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-02-18 do dziś
7346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-02-18 do dziś
7446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-18 do dziś
7547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-18 do dziś
7647 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-18 do dziś
7747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-02-18 do dziś
7849 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-02-18 do dziś
7949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-18 do dziś
8049 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2010-02-18 do dziś
8149 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-02-18 do dziś
8250 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2010-02-18 do dziś
8350 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2010-02-18 do dziś
8451 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2010-02-18 do dziś
8555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-02-18 do dziś
8655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-02-18 do dziś
8755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-02-18 do dziś
8856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-18 do dziś
8956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-02-18 do dziś
9058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-02-18 do dziś
9162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-02-18 do dziś
9262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-18 do dziś
9362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-02-18 do dziś
9462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-18 do dziś
9563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-02-18 do dziś
9663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-02-18 do dziś
9768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-18 do dziś
9868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2007 okres 01.07.2006-31.12.20062007-05-11 do dziś
2data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
3data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
4data złożenia 14.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-26 do dziś
5data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-01 do dziś
6data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
7data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
8data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
9data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2006-31.12.20062007-05-11 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-05-26 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-01 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2006-31.12.20062007-05-11 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-05-26 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-01 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów