HUGE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000258228
Numer REGON: 140570766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-02-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/652/22/21]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140570766 NIP 52523653762011-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHUGE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC KONESERA nr domu 11 kod pocztowy 03-736 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 22 MARCA 2006 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM RUDNICKI W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33 W WARSZAWIE REPERTORIUM A NUMER 3310/2006.2006-06-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 17-02-2009 R. PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM SICIŃSKIM, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 4 LOK.3, REPERTORIUM A 1558/2009 NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ § §: 2 I 7.1 W AKCIE NOTARIALNYM ZAWARTA JEST TAKŻE UCHWAŁA NR 2, KTÓREJ BRZMIENIE USTALA TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2009-02-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 13296/2010 SPORZĄDZONY DNIA 09.11.2010 PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM ANDRZEJEM KANIĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 4 W WARSZAWIE, ZMIANA § 8.1, § 9, § 20.2 UMOWY SPÓŁKI2011-01-31 do dziś
417.05.2013 R., REP. A NR 4748/2013, DARIUSZ NURZYŃSKI - ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA SICIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANIE ULEGŁ § 8 UST. 1 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI.2013-06-18 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM SICIŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ UL. SMOLEŃSKIEGO 4/3 W WARSZAWIE DNIA 26.06.2013, ZMIANA DOTYCZY § 92013-08-08 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 ROKU (18.12.2013) SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA NURZYŃSKIEGO, ASESORA NOTARIALNEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA PIOTRA SICIŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. CEGŁOWSKIEJ 3 LOK. 1 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 3884/2013. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.2014-02-27 do dziś
730.12.2020 R., REP.A NR 14293/2020, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - W §12 PO UST.2, DODAJE SIĘ UST.3.2021-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVML EUROPE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1228461132013-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000460206 2013-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ2021-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2011-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPEĆ2017-03-16 do dziś
2. ImionaMARTA BARBARA2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIEDBERG2014-02-27 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2014-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRIAN2011-01-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2011-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMKIEWICZ WOLNIAK2006-06-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2006-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-02-26 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-02-26 do dziś
363 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-02-26 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-02-26 do dziś
573 1 REKLAMA2009-02-26 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-02-26 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-02-26 do dziś
882 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-26 do dziś
985 EDUKACJA2009-02-26 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.10.2007 okres 01.06.2006-31.12.20062008-02-12 do dziś
2data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-17 do dziś
3data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
4data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
5data złożenia 19.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
7data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
8data złożenia 03.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
9data złożenia 20.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
10data złożenia 26.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
11data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
12data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
13data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
14data złożenia 31.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
15data złożenia 03.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2006-31.12.20062008-02-12 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-09-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-09-17 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
1001.06.2006 -31.12.20062008-08-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów