BOMATUR SPÓŁKA JAWNA BOGUSŁAW I DANUTA MATLAK

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000257915
Numer REGON: 240393309
Numer NIP: 6521666911
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392814/22/908]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240393309 NIP 65216669112010-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMATUR SPÓŁKA JAWNA BOGUSŁAW I DANUTA MATLAK2006-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE2006-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica WĘGLOWA nr domu 33 kod pocztowy 43-503 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA 2006-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 17.05.2006 R.2006-05-29 do dziś
201.08.2006 R.; REPERTORIUM 4634/2006, KANCELARIA NOTARIALNA DR STANISŁAW WIKTOR NOTARIUSZ 32-650 KĘTY, UL. RYNEK 14 ZMIANA PAR. 52006-10-27 do dziś
320.09.2008 R. ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2008-11-19 do dziś
430.12.2009 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ SZAFRON-SEKTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PSZCZYNIE PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11 (REP. A NR 9764/2009) ZMIENIONA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: -PAR. 1 USUNIĘTO -PAR. 2 OTRZYMAŁ NR 1 -PAR. 3 OTRZYMAŁ NR 2 -PAR. 4 ZOSTAŁ ZMIENIONY W TEN SPOSÓB, ŻE JEGO 1 CZĘŚĆ OZNACZONO JAKO PAR. NR 3, ZAŚ 2 CZĘŚĆ OZNACZONO JAKO PAR. NR 4 -POZOSTAŁA NUMERACJA PARAGRAFÓW BEZ ZMIAN -PAR. 5 ZMIENIONO -PAR. 14 ZMIENIONO -PAR. 21 ZMIENIONO POPRZEZ SKREŚLENIE PKT 5 -PAR. 22 ZMIENIONO. ZŁOŻONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2010-02-11 do dziś
502.09.2010 R. ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 12, PAR. 15 DODANO PAR. 21 A2010-09-28 do dziś
618.04.2013 R. - ZMIENIONO PAR. 62013-05-13 do dziś
718.03.2021R., ZMIENIONO § 12 UST.22021-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2006-05-29 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2006-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2006-05-29 do dziś
2. ImionaDANUTA2006-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-05-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2010-02-11 do dziś
2. ImionaMARCIN ARTUR2010-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2010-02-11 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2010-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2021-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2010-02-11 do dziś
2. ImionaMARCIN ARTUR2010-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2010-02-11 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2010-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2006-05-29 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2006-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATLAK2006-05-29 do dziś
2. ImionaDANUTA2006-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-19 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-11-19 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-11-19 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2008-11-19 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-11-19 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-11-19 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-11-19 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-11-19 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-05-13 do dziś
1049 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2021-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-06-05 do dziś
2data złożenia 02.07.2008 okres 01.08.2006 -31.12.20062008-09-01 do dziś
3data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-21 do dziś
4data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
5data złożenia 14.06.2012 okres 01-01-2011 -31-12-20112012-06-27 do dziś
6data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
7data złożenia 30.04.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
8data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
9data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
10data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
11data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
14data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
15data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-06-05 do dziś
201.08.2006 -31.12.20062008-09-01 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-21 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
501-01-2011 -31-12-20112012-06-27 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów