SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „SZAT”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000257791
Numer REGON: 890250874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-01-25
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/1235/21/246]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2006-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890250874 NIP 88410001842009-02-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SZAT”2006-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 314 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU2006-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2006-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica WRÓBLEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 58-105 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2006-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 24.01.2006 R.2006-05-24 do dziś
227.10.2009 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2010-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2006-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARAŃSKI2010-02-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2010-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2010-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-03 do dziś
21. NazwiskoROSŁOŃ2006-05-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2006-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-05-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDECKER2006-05-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2006-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPART2006-05-24 do dziś
2. ImionaBEATA EDYTA2006-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTNIEWSKI2006-05-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2006-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-12 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-12 do dziś
341 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-12 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.11.2008 okres ROK 20062009-02-04 do dziś
2data złożenia 10.11.2008 okres ROK 20072009-02-04 do dziś
3data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
4data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
5data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
8data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
10data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
11data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
12data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
13data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20062009-02-04 do dziś
2ROK 20072009-02-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20062009-02-04 do dziś
2ROK 20072009-02-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów