A.J.S. OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000257668
Numer REGON: 120236451
Numer NIP: 6831972447
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-04-03
Sygnatura akt[RDF/478093/23/31]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.S. OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość NIEPOŁOMICE2006-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEPOŁOMICE ulica DROGA KRÓLEWSKA nr domu 77 kod pocztowy 32-005 poczta NIEPOŁOMICE kraj POLSKA 2006-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 LISTOPADA 2005 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, UL. BOCHEŃSKA 4, REP. A NR 4640/2005 5 CZERWCA 2006 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, UL. BOCHEŃSKA 4, REP. A NR 2442/06 ZMIANA § 22006-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUPSKI2006-06-13 do dziś
2. ImionaJAN2006-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ2006-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUPSKA2006-06-13 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2006-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ2006-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2006-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-06-13 do dziś
255 22 Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2006-06-13 do dziś
355 30 A RESTAURACJE2006-06-13 do dziś
455 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2006-06-13 do dziś
555 40 Z BARY2006-06-13 do dziś
655 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2006-06-13 do dziś
760 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2006-06-13 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2008 okres 25.11.2005 -31.12.20062008-09-02 do dziś
2data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
3data złożenia 29.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
4data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
5data złożenia 05.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
6data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-30 do dziś
7data złożenia 04.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-02 do dziś
8data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
10data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-28 do dziś
12data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
13data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-19 do dziś
14data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
15data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
16data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-03 do dziś
17data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.11.2005 -31.12.20062008-09-02 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-08-30 do dziś
72012 ROK2013-09-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-03 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.11.2005 -31.12.20062008-09-02 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-02 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-08-30 do dziś
72012 ROK2013-09-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji24 WRZEŚNIA 2021 R., REP. A NR 7035/2021 ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF KUCHARZYK ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA DOMAGALSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ 11 - UCHWAŁA NR 2/IX/2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW; , 24.11.20212022-01-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI;2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSKUPSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaJAN2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności24 WRZEŚNIA 2021 R., REP. A NR 7035/2021 ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF KUCHARZYK ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA DOMAGALSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ 11 - UCHWAŁA NR 2/IX/2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW; , 24.11.20212022-01-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów