FIRMA HANDLOWA „SAGAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000257645
Numer REGON: 240301431
Numer NIP: 5741979020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-02-08
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/9085/22/220]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP2403014312006-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „SAGAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina KŁOBUCK miejscowość KŁOBUCK2006-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KŁOBUCK ulica 11 LISTOPADA nr domu 24 kod pocztowy 42-100 poczta KŁOBUCK kraj POLSKA 2006-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.2006 R., NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO NR 18A, REP. A NR 595/2006 9.05.2006 R., NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO NR 18A, REP. A NR 2043/2006, ZMIANA PAR. 182006-05-24 do dziś
216.08.2006 R., REPERTORIUM A NR 4514/2006, NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO NR 18A, ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2006-10-02 do dziś
326.09.2006 R. REP. A NR 5765/2006, NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 18A -ZMIANA PAR. 6.2006-10-11 do dziś
413.01.2010 R., REP. A NR 180/2010, NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 18 A -ZMIANA PAR. 62010-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2017-07-14 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2017-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały742 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 371.000,00 ZŁ2019-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego371500,00 ZŁ2006-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1270000,00 ZŁ2006-05-24 do dziś
2100000,00 ZŁ2006-10-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2006-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJSKI2023-02-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSAGAN2021-08-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2021-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-08-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2010-05-17 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2010-05-17 do dziś
315 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2010-05-17 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-05-17 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-05-17 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-17 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-17 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-05-17 do dziś
995 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2010-05-17 do dziś
1015 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2016-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2007 okres 2006 ROK2007-04-13 do dziś
2data złożenia 28.02.2008 okres 20072008-03-11 do dziś
3data złożenia 09.04.2009 okres 2008 R.2009-04-21 do dziś
4data złożenia 29.06.2010 okres 20092010-08-13 do dziś
5data złożenia 17.08.2011 okres 20102011-09-16 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 20112012-08-28 do dziś
7data złożenia 08.05.2013 okres 20122013-06-18 do dziś
8data złożenia 24.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
9data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
10data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-14 do dziś
11data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-14 do dziś
12data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
13data złożenia 25.02.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-25 do dziś
14data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
16data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-04-13 do dziś
220072008-03-11 do dziś
32008 R.2009-04-21 do dziś
420092010-08-13 do dziś
520102011-09-16 do dziś
620112012-08-28 do dziś
720122013-06-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2007-04-13 do dziś
220072008-03-11 do dziś
32008 R.2009-04-21 do dziś
420092010-08-13 do dziś
520102011-09-16 do dziś
620112012-08-28 do dziś
720122013-06-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów