„A-FARMACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000257552
Numer REGON: 100205740
Numer NIP: 7262539301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535224/23/785]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-FARMACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica GDAŃSKA nr domu 91/93 kod pocztowy 90-613 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.04.2006 R. REP. A NR 2012/06 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA LELENTALA W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI2006-05-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.04.2013 R., REP A NR 4583/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 5.2013-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYZEK2015-04-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2015-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2015-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARCZYŃSKA ERLAND2016-05-27 do dziś
2. ImionaANNA SYLWIA2016-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNA REPREZENTACJA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2006-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYZEK2013-10-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2013-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTARCZYŃSKA ERLAND2016-05-27 do dziś
2. ImionaANNA SYLWIA2016-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-05-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-10-15 do dziś
258 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-10-15 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-10-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-15 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-10-15 do dziś
646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-10-15 do dziś
746 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-15 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-15 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-15 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
2data złożenia 14.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-30 do dziś
3data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-10-07 do dziś
4data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-15 do dziś
5data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-15 do dziś
6data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
7data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
8data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
10data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
12data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
13data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
14data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
15data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-30 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-10-07 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-15 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
1001.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-19 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-30 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-10-07 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-15 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
1001.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-29 do dziś
1101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów