ASTOR WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000257364
Numer REGON: 020301157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/13962/20/859]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0203011572006-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOR WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SMOLEŃSK nr domu 29 kod pocztowy 31-112 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2006 R., KANCELARIA NOTARIALNA UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, 31-111 KRAKÓW, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, REPERTORIUM A NR 3566/2006.2006-05-18 do dziś
218.07.2011 R., NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 40/3, REPERTORIUM A NR 5294/2011 -DODANO UST. 3 W § 24 UMOWY SPÓŁKI.2011-08-25 do dziś
329.03.2018 R., NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3; REP. A NR 2708/2018; ZMIANA §2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2018-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080166802006-05-18 do dziś
4. Numer KRS0000120940 2006-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42000 (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2011-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2006-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTULEWICZ2020-07-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCZKOWSKI2018-03-12 do dziś
2. ImionaSTEFAN ANDRZEJ2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2016-11-16 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-11-16 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-11-16 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-11-16 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-11-16 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2016-11-16 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-16 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-11-16 do dziś
946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2007 okres 28.04.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-02 do dziś
2data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
3data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
4data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
5data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
6data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
7data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
9data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
10data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
12data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
13data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
14data złożenia 19.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.04.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-02 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.04.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-02 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
401.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów