EMTE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000257358
Numer REGON: 240362214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373658/22/925]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2006-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica GAGARINA nr domu 21 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2009-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.03.2006 R. NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 2786/2006 13.04.2006 R. -NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 4092/2006, ZMIENIONO PAR. 12; 182006-05-22 do dziś
212.01.2007 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 480/2007 ZMIENIONO: PAR. 24; PAR. 262007-03-09 do dziś
322.12.2009 R.ASESOR NOTARIALNY ADRIANA GÓRZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 28199/2009 ZMIENIONO: § 62010-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARKAWY2006-05-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2006-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANTA2006-05-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2006-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2007-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARKAWY2006-05-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2006-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANTA2006-05-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2006-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2006-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-25 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-25 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-25 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-25 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-01-25 do dziś
669 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-01-25 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-25 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-01-25 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-25 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-25 do dziś
1181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-01-25 do dziś
1263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-25 do dziś
1338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-01-25 do dziś
1443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-25 do dziś
1541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-25 do dziś
1625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-01-25 do dziś
1743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-01-25 do dziś
1843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-25 do dziś
1943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-25 do dziś
2043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-25 do dziś
2125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-01-25 do dziś
2225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-25 do dziś
2335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-01-25 do dziś
2436 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-01-25 do dziś
2546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-25 do dziś
2647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-25 do dziś
2749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-25 do dziś
2849 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.02.2007 okres 01.06.2006 - 31.12.20062007-03-09 do dziś
2data złożenia 25.01.2008 okres 1.01.2007 -31.12.20072008-02-15 do dziś
3data złożenia 26.02.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-31 do dziś
4data złożenia 04.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-12 do dziś
5data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
6data złożenia 01.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-16 do dziś
7data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
8data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
9data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
10data złożenia 23.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
11data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
12data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
13data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
14data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
15data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
16data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2006 - 31.12.20062007-03-09 do dziś
21.01.2007 -31.12.20072008-02-15 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-03-31 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-04-12 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-03-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2006 - 31.12.20062007-03-09 do dziś
21.01.2007 -31.12.20072008-02-15 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-03-31 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-04-12 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-03-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów