GSJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000257043
Numer REGON: 060148078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-26
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/24121/22/450]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-06-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2022-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. JURANDA nr domu 7 kod pocztowy 20-634 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05.2006 R., NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 59, REP. A NR 1031/2006.2006-06-08 do dziś
224 KWIETNIA 2009 R., REPERTORIUM A NR 599/2009, NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 59/3, 20-076 LUBLIN. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UMOWY SPÓŁKI USUNIĘTO § 8 UMOWY SPÓŁKI2009-05-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.02.2013 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ MIERZWĄ, REP. A.NR 686/2013 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2013-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORŻA2009-06-17 do dziś
2. ImionaJACEK JANUSZ2009-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały754 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 226.200 ZŁ2009-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORŻA2009-06-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AMELIA2009-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.000 ZŁ2009-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZA2009-06-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2009-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały744 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 223.200 ZŁ2009-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego602400,00 ZŁ2009-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1302400,00 ZŁ2009-05-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORŻA2009-05-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AMELIA2009-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2007-05-21 do dziś
2. ImionaBEATA BARBARA2006-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-05-08 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-05-08 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-05-08 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2013-05-08 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-05-08 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-05-08 do dziś
786 OPIEKA ZDROWOTNA2013-05-08 do dziś
887 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-05-08 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-05-08 do dziś
1093 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2022-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2007 okres 30.06.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-31 do dziś
2data złożenia 30.06.2008 okres ZA ROK 20072008-07-02 do dziś
3data złożenia 28.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-05-11 do dziś
4data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.2009 ROK2010-07-09 do dziś
5data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-09-05 do dziś
6data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-10 do dziś
7data złożenia 23.04.2013 okres 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
8data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
11data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
16data złożenia 07.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-07 do dziś
17data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.06.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-31 do dziś
2ZA ROK 20072008-07-02 do dziś
3ZA 2008 R.2009-05-11 do dziś
401.01.2009 DO 31.12.2009 ROK2010-07-09 do dziś
501.01.2010 DO 31.12.20102011-09-05 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-10 do dziś
701.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-03 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.06.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-31 do dziś
2ZA ROK 20072008-07-02 do dziś
3ZA 2008 R.2009-05-11 do dziś
401.01.2009 DO 31.12.2009 ROK2010-07-09 do dziś
501.01.2010 DO 31.12.20102011-09-05 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-10 do dziś
701.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów