OAKLAND PARK LUMINOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000256965
Numer REGON: 140544757
Numer NIP: 5252362691
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-10-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/60470/23/704]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2006-05-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140544757 NIP 52523626912007-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOAKLAND PARK LUMINOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAJĘCZA nr domu 15 kod pocztowy 00-351 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 28 KWIETNIA 2006 ROKU, REP. A NR 1951/2006, NOTARIUSZ JAROSŁAW PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE PRZY UL. JANA PAWŁA II NR 102006-05-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 29.01.2007 REP. A NR 557/2007, ASESOR NOTARIALNY JULIA FERSTEN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JAROSŁAWA PLUTY, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA § 1 UST. 2, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY.2007-02-14 do dziś
311.01.2021 REP. A NR 31/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOT-SAMSEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ; ZMIANA §1 PKT 2 ORAZ §5 UMPWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2021-04-16 do dziś
406.10.2023 R., REP. A NR 2796/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOT-SAMSEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE - ZMIANA §4 ORAZ §5 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 20.10.2023 REP. A NR 2930/2023 NOTARIUSZ AGNIESZKA KOT-SAMSEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE - SPROSTOWANIE §4 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2023-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUMINOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3876700192021-04-16 do dziś
4. Numer KRS0000872879 2021-04-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-04-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCIAK2023-10-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAROSŁAW2023-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-10-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-10-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-10-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej49.950,00 ZŁ.2023-10-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.950,00 ZŁ.2023-10-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49.950,00 ZŁ.2023-10-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-10-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST MAREK JAROSŁAW ŚWITOŃ NR PESEL 751007017592021-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUMINOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3876700192021-04-16 do dziś
4. Numer KRS0000872879 2021-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-10-26 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2023-10-26 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2023-10-26 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-10-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-10-26 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2023-10-26 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2023-10-26 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-10-26 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2023-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.08.2007 okres 15 MAJA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-10-05 do dziś
2data złożenia 09.10.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 -31 GRUDNIA 20072008-10-24 do dziś
3data złożenia 23.02.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-03-31 do dziś
4data złożenia 08.11.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-15 do dziś
5data złożenia 22.09.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-30 do dziś
6data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
7data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-21 do dziś
8data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
9data złożenia 15.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
10data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
11data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
12data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
13data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
14data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
15data złożenia 08.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-08 do dziś
16data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
17data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2007 -31 GRUDNIA 20072008-10-24 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-11-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115 MAJA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-10-05 do dziś
21 STYCZNIA 2007 -31 GRUDNIA 20072008-10-24 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-03-31 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-11-15 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-09-30 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-06-21 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-08 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów