„L&S HOMES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000256637
Numer REGON: 140557984
Numer NIP: 5222811612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546884/23/894]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140557984 NIP 52228116122007-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L&S HOMES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. REGULSKA nr domu 92 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2006 R. REP. A NR 1695/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARIUSZA BIAŁECKIEGO ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE ALEKSANDRY ZAPART.2006-05-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 4.03.2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ MARZENĘ GAWRYŚ NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII PRZY UL. SKOROSZEWSKIEJ 2 LOK.2 (02-495) WARSZAWA, REP. A NR 1506/2010; ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ MARZENĘ GAWRYŚ -NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII PRZY UL. SKOROSZEWSKIEJ 2 LOK.2 (02-495) WARSZAWA, REP. A NR 363/2010; ZMIANA § 8 UST. 1 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI.2010-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZANIAWSKI2006-05-09 do dziś
2. ImionaROBERT2006-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 273.000 ZŁ2019-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2010-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZANIAWSKI2006-05-09 do dziś
2. ImionaROBERT2006-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-05-28 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-05-28 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-05-28 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-28 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-05-28 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-05-28 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-05-28 do dziś
880 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-05-28 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-05-28 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
2data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
3data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
4data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
5data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
6data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
7data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
8data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
9data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
11data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
12data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
14data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
15data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
16data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-28 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów