INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000256371
Numer REGON: 320200518
Numer NIP: 8522481882
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535868/23/102]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2006-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica PARTYZANTÓW nr domu 2 kod pocztowy 70-222 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2006-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11. UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 09.02.2006 R., NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE (REP. A NR 820/2006); 2. ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 05 KWIETNIA 2006 R., NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE (REP. A NR 2291/2006);2006-05-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2017 R., REP. A NR 3354/2017, NOTARIUSZ GABRIELA GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA §6, §9 UST.2.2017-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZURA2006-05-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 355 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 677 500,00 ZŁ2008-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2006-05-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 355 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 677 500,00 ZŁ2008-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻNY2006-05-08 do dziś
2. ImionaARTUR TOMASZ2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 355 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 677 500,00 ZŁ2008-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSOWSKI2007-05-08 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ2007-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 355 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 677 500,00 ZŁ2008-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2710000,00 ZŁ2006-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2006-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMOISTNIE. JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSOWSKI2007-05-08 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ2007-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZURA2006-05-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2006-05-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻNY2006-05-08 do dziś
2. ImionaARTUR TOMASZ2006-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-07-24 do dziś
255 ZAKWATEROWANIE2017-07-24 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-07-24 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-07-24 do dziś
593 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-07-24 do dziś
687 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2017-07-24 do dziś
788 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2017-07-24 do dziś
884 2 USŁUGI NA RZECZ CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA2017-07-24 do dziś
982 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 9 LUTEGO 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-05 do dziś
2data złożenia 31.12.2012 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072013-01-11 do dziś
3data złożenia 31.12.2012 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082013-01-11 do dziś
4data złożenia 31.12.2012 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092013-01-11 do dziś
5data złożenia 31.12.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102013-01-11 do dziś
6data złożenia 31.12.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-01-11 do dziś
7data złożenia 27.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-14 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-16 do dziś
9data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-28 do dziś
10data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
11data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
12data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
13data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
14data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
15data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
17data złożenia 16.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
18data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego19 LUTEGO 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-05 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072013-01-11 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082013-01-11 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092013-01-11 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102013-01-11 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-01-11 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu19 LUTEGO 2006 R.-31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-05 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072013-01-11 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082013-01-11 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092013-01-11 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102013-01-11 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-01-11 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów