INSTYTUT ROZWOJU I PROMOCJI KOLEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000256119
Numer REGON: 140532139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-03-28
Sygnatura akt[RDF/282934/21/413]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140532139 NIP 52133878532007-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU I PROMOCJI KOLEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica HERBOWA nr domu 1 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-685 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.04.2006 R., REP. A 1200/2006, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ALINA CYTRYŃSKA;2006-04-27 do dziś
202.10.2010 ROKU, REP. A NR 1206/2010, NOTARIUSZ EDYTA DZIERŻYŃSKA-ZIELONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, UL. ARMII KRAJOWEJ 38, ZMIANA PUNKTU I § 3, PUNKTU II § 6 USTĘP 2, PUNKTU III § 82010-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOPIEC2010-12-20 do dziś
2. ImionaPATRYK2010-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ2017-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOPIEC2015-02-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2015-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2017-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU POWYŻEJ DWÓCH OSÓB, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2006-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOPIEC2009-08-13 do dziś
2. ImionaPATRYK2009-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACHWALSKI2006-04-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-02-27 do dziś
218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-02-27 do dziś
349 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2015-02-27 do dziś
449 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2015-02-27 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-27 do dziś
673 1 REKLAMA2015-02-27 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-27 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2015-02-27 do dziś
979 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-02-27 do dziś
1091 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2007 okres 13.05.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
2data złożenia 27.07.2009 okres 2008 R.2009-08-13 do dziś
3data złożenia 18.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-20 do dziś
4data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-06-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
6data złożenia 30.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
7data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
8data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
9data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
10data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
11data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
12data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14data złożenia 17.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-18 do dziś
15data złożenia 18.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-18 do dziś
16data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.05.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
22008 R.2009-08-13 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-12-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072011-06-15 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.05.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
22008 R.2009-08-13 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-12-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072011-06-15 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-04 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów