FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DUREST” J.DUDA, K.RESTEL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000255995
Numer REGON: 273049581
Numer NIP: 6391066181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/505898/23/596]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DUREST” J.DUDA, K.RESTEL SPÓŁKA JAWNA2006-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina KRZANOWICE miejscowość KRZANOWICE2006-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZANOWICE ulica UL. MORAWSKA nr domu 2 kod pocztowy 47-470 poczta KRZANOWICE kraj POLSKA 2017-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DUREST” J.DUDA, K.RESTEL SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRZANOWICACH -ODDZIAŁ W BORUCINIE2006-05-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina KRZANOWICE miejscowość BORUCIN2006-05-04 do dziś
3. Adresmiejscowość BORUCIN ulica KOPERNIKA nr domu 19 kod pocztowy 47-470 poczta KRZANOWICE kraj POLSKA 2006-05-04 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DUREST” J.DUDA, K.RESTEL SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRZANOWICACH ODDZIAŁ W PAWŁOWIE2006-05-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina PIETROWICE WIELKIE miejscowość PAWŁÓW2006-05-04 do dziś
3. Adresmiejscowość PAWŁÓW ulica SPÓŁDZIELCZA nr domu 8 kod pocztowy 47-480 poczta PIETROWICE WIELKIE kraj POLSKA 2006-05-04 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DUREST” J.DUDA, K.RESTEL SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRZANOWICACH ODDZIAŁ W BIEŃKOWICACH2006-05-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina KRZYŻANOWICE miejscowość BIEŃKOWICE2006-05-04 do dziś
3. Adresmiejscowość BIEŃKOWICE ulica RACIBORSKA nr domu 42 kod pocztowy 47-451 poczta KRZYŻANOWICE kraj POLSKA 2006-05-04 do dziś
41. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DUREST” J.DUDA, K.RESTEL SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRZANOWICACH -ODDZIAŁ W KRZANOWICACH2006-05-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina KRZANOWICE miejscowość KRZANOWICE2006-05-04 do dziś
3. Adresmiejscowość KRZANOWICE ulica KOLEJOWA nr domu 25 kod pocztowy 47-470 poczta KRZANOWICE kraj POLSKA 2006-05-04 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18.03.2006 R.2006-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2006-05-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 8.03.2006 R. WSPÓLNIKÓW FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „DUREST” SPÓŁKI CYWILNEJ J.DUDA, K.RESTEL O PRZEKSZTAŁCENIU NA ZASADZIE ART. 26 §4 KSHH SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI BYLI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA KRZANOWIC POD NUMERAMI: -RESTEL KRYSTYNA -19/2001 -DUDA JANUSZ -17/20012006-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2006-05-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ2006-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-05-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESTEL2006-05-04 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2006-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-05-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PROKURENT SAMODZIELNIE.2006-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2006-05-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ2006-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESTEL2006-05-04 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2006-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRESTEL2006-05-04 do dziś
2. ImionaMANFRED2006-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-05-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-05-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-05-04 do dziś
252 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2006-05-04 do dziś
352 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2006-05-04 do dziś
452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-04 do dziś
552 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2006-05-04 do dziś
652 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2006-05-04 do dziś
752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-05-04 do dziś
852 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-04 do dziś
952 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-05-04 do dziś
1052 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2006-05-04 do dziś
1152 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2006-05-04 do dziś
1255 30 A RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2006-05-04 do dziś
1352 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2006-05-04 do dziś
1470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-05-04 do dziś
1570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-05-04 do dziś
1670 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-05-04 do dziś
1770 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-05-04 do dziś
1871 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-05-04 do dziś
1971 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-05-04 do dziś
2074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-05-04 do dziś
2192 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-04 do dziś
2292 71 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2006-05-04 do dziś
2365 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-05-04 do dziś
2492 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-04 do dziś
2593 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2006-05-04 do dziś
2693 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2006-05-04 do dziś
2793 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-04 do dziś
2867 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2006-05-04 do dziś
2901 12 A UPRAWA WARZYW2006-05-04 do dziś
3064 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OPERATORA PUBLICZNEGO2006-05-04 do dziś
3152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2006-05-04 do dziś
3252 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-05-04 do dziś
3352 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-05-04 do dziś
3452 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2006-05-04 do dziś
3552 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-04-24 do dziś
2data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-04-24 do dziś
3data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-24 do dziś
4data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-24 do dziś
5data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-24 do dziś
6data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-24 do dziś
7data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-24 do dziś
8data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-24 do dziś
9data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-24 do dziś
10data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
11data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
12data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
13data złożenia 27.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
14data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
15data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-04-24 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-04-24 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-24 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-24 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-24 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-04-24 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-24 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów