TANI DOM G. KARASIŃSKA J. KARASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-25 godz. 11:33:45
Numer KRS: 0000255835
Numer REGON: 120253113
Numer NIP: 6831968279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-05-14
Sygnatura akt[RDF/602602/24/697]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2006-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANI DOM G. KARASIŃSKA J. KARASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2006-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość NIEPOŁOMICE2006-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEPOŁOMICE ulica GRUNWALDZKA nr domu 20 F kod pocztowy 32-005 poczta NIEPOŁOMICE kraj POLSKA 2006-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.04.2006 R. -NOT. MICHAŁ DOMAGALSKI, KANCELARIA NOT. W NIEPOŁOMICACH, UL. BOCHEŃSKA 11, REP. A NR 1229/2006;2006-04-27 do dziś
209.10.2013 R. NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAGALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, REPERTORIUM „A” NR 4174/2013 - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2013-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIŃSKI2006-04-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ FRANCISZEK2006-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIŃSKA2006-04-27 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ANNA2006-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-04-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2006-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2006-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIŃSKA2006-04-27 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ANNA2006-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIŃSKI2006-04-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ FRANCISZEK2006-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2006-04-27 do dziś
225 13 B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH.2006-04-27 do dziś
351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA.2006-04-27 do dziś
452 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2006-04-27 do dziś
552 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2006-04-27 do dziś
652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-04-27 do dziś
752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-04-27 do dziś
852 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-27 do dziś
952 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO- TELEWIZYJNYCH.2006-04-27 do dziś
1052 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2006-04-27 do dziś
1152 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH.2006-04-27 do dziś
1252 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2006-04-27 do dziś
1325 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH.2006-04-27 do dziś
1452 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2006-04-27 do dziś
1552 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2006-04-27 do dziś
1652 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2006-04-27 do dziś
1752 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2006-04-27 do dziś
1855 1 HOTELE2006-04-27 do dziś
1955 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI.2006-04-27 do dziś
2055 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI.2006-04-27 do dziś
2155 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA.2006-04-27 do dziś
2255 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2006-04-27 do dziś
2355 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH.2006-04-27 do dziś
2425 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-04-27 do dziś
2555 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-04-27 do dziś
2655 30 A RESTAURACJE2006-04-27 do dziś
2755 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE.2006-04-27 do dziś
2855 40 Z BARY2006-04-27 do dziś
2955 51 Z STOŁÓWKI2006-04-27 do dziś
3055 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2006-04-27 do dziś
3160 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2006-04-27 do dziś
3260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2006-04-27 do dziś
3360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2006-04-27 do dziś
3463 11 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2006-04-27 do dziś
3525 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2006-04-27 do dziś
3663 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2006-04-27 do dziś
3763 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY.2006-04-27 do dziś
3863 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY.2006-04-27 do dziś
3963 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH.2006-04-27 do dziś
4063 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA.2006-04-27 do dziś
4170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-04-27 do dziś
4270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-04-27 do dziś
4370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-04-27 do dziś
4470 31 Z POŚREDNICTWO AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI.2006-04-27 do dziś
4570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI.2006-04-27 do dziś
4625 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-04-27 do dziś
4770 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI.2006-04-27 do dziś
4871 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2006-04-27 do dziś
4971 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-04-27 do dziś
5071 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2006-04-27 do dziś
5171 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2006-04-27 do dziś
5271 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2006-04-27 do dziś
5371 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2006-04-27 do dziś
5471 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.2006-04-27 do dziś
5571 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2006-04-27 do dziś
5673 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2006-04-27 do dziś
5726 22 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2006-04-27 do dziś
5873 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2006-04-27 do dziś
5974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-04-27 do dziś
6074 40 Z REKLAMA2006-04-27 do dziś
6174 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2006-04-27 do dziś
6226 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2006-04-27 do dziś
6326 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BYDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH.2006-04-27 do dziś
6426 61 B PRODUKCJA BYDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2006-04-27 do dziś
6526 62 Z PRODUKCJA GIPSOWYCH WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA2006-04-27 do dziś
6622 12 Z WYDAWANIE GAZET2006-04-27 do dziś
6726 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2006-04-27 do dziś
6826 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ.2006-04-27 do dziś
6926 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2006-04-27 do dziś
7026 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH.2006-04-27 do dziś
7126 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO.2006-04-27 do dziś
7226 81 Z PRODUKCJA TECHNICZNYCH ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH.2006-04-27 do dziś
7326 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2006-04-27 do dziś
7428 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ.2006-04-27 do dziś
7528 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH.2006-04-27 do dziś
7628 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2006-04-27 do dziś
7722 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2006-04-27 do dziś
7828 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2006-04-27 do dziś
7928 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2006-04-27 do dziś
8028 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2006-04-27 do dziś
8128 30 A PRODUKCJA WYTWORNIC PARY2006-04-27 do dziś
8228 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ2006-04-27 do dziś
8328 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2006-04-27 do dziś
8428 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2006-04-27 do dziś
8528 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2006-04-27 do dziś
8628 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2006-04-27 do dziś
8728 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2006-04-27 do dziś
8822 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2006-04-27 do dziś
8928 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2006-04-27 do dziś
9028 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2006-04-27 do dziś
9128 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2006-04-27 do dziś
9228 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2006-04-27 do dziś
9328 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA.2006-04-27 do dziś
9445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-04-27 do dziś
9545 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH2006-04-27 do dziś
9645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-04-27 do dziś
9745 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2006-04-27 do dziś
9845 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH.2006-04-27 do dziś
9922 21 Z DRUKOWANIE GAZET2006-04-27 do dziś
10045 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH.2006-04-27 do dziś
10145 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2006-04-27 do dziś
10245 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-04-27 do dziś
10345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-04-27 do dziś
10445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-04-27 do dziś
10545 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2006-04-27 do dziś
10645 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2006-04-27 do dziś
10745 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2006-04-27 do dziś
10845 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2006-04-27 do dziś
10945 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-04-27 do dziś
11022 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-04-27 do dziś
11145 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-04-27 do dziś
11245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-04-27 do dziś
11345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2006-04-27 do dziś
11445 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-04-27 do dziś
11545 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-04-27 do dziś
11645 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2006-04-27 do dziś
11745 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW2006-04-27 do dziś
11845 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-04-27 do dziś
11945 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-04-27 do dziś
12045 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-04-27 do dziś
12125 11 Z PRODUKCJA OGUMIENIA DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU2006-04-27 do dziś
12245 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-04-27 do dziś
12345 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2006-04-27 do dziś
12445 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-04-27 do dziś
12545 41 Z TYNKOWANIE2006-04-27 do dziś
12645 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2006-04-27 do dziś
12745 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2006-04-27 do dziś
12845 43 B SZTUKATORSTWO2006-04-27 do dziś
12945 44 A MALOWANIE2006-04-27 do dziś
13045 44 B SZKLENIE2006-04-27 do dziś
13145 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-04-27 do dziś
13225 12 Z BIEŻNIKOWANIE OPON2006-04-27 do dziś
13345 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2006-04-27 do dziś
13450 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2006-04-27 do dziś
13550 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2006-04-27 do dziś
13650 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2006-04-27 do dziś
13750 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI.2006-04-27 do dziś
13850 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2006-04-27 do dziś
13950 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2006-04-27 do dziś
14050 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2006-04-27 do dziś
14151 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2006-04-27 do dziś
14251 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH.2006-04-27 do dziś
14325 13 A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH.2006-04-27 do dziś
14451 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2006-04-27 do dziś
14551 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2006-04-27 do dziś
14651 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2006-04-27 do dziś
14751 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-04-27 do dziś
14851 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2006-04-27 do dziś
14951 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2006-04-27 do dziś
15051 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2006-04-27 do dziś
15151 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2006-04-27 do dziś
15251 39 B NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH.2006-04-27 do dziś
15351 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2006-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-20 do dziś
2data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-27 do dziś
3data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
4data złożenia 02.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
5data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
6data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
7data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
8data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
9data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
10data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-01 do dziś
11data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
12data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
14data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
15data złożenia 14.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-05-20 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-06-27 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-05-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów