L&M HORSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000255734
Numer REGON: 140570631
Numer NIP: 9521998017
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2006-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-04-11
Sygnatura akt[RDF/594293/24/988]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2006-04-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140570631 NIP 95219980172008-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&M HORSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2006-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2006-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DYWITY miejscowość NOWE WŁÓKI2012-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWE WŁÓKI nr domu 15 kod pocztowy 11-001 poczta DYWITY kraj POLSKA 2012-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.12.2005 R., ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA KATARZYNA SZYMAŃSKA Z-CA NOT. DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO, KN W WARSZAWIE UL. ZIMNA 2 LOK. 23, REP. A NR 8697/20052006-04-24 do dziś
225.06.2008, REP A NR 9248/2008, NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 18/4, ZMIENIONO § 3, § 7, § 11, § 16, § 19, § 22, § 232008-07-14 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 05.12.2011 R., NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 15230/2011 ZMIENIONO: § 3 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.01.2012 R., NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 716/2012 ZMIENIONO: § 8, W § 13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2006-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2006-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIORDANO2006-04-24 do dziś
2. ImionaLORENZO2006-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.500,00 ZŁ2012-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2012-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2006-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO TEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I V-CE PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2008-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIORDANO2006-04-24 do dziś
2. ImionaLORENZO2006-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-09-24 do dziś
PREZES ZARZĄDU2012-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-14 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-07-14 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-07-14 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-14 do dziś
501 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2008-07-14 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
2data złożenia 04.03.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-04-04 do dziś
3data złożenia 06.12.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-01-18 do dziś
4data złożenia 06.12.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-01-18 do dziś
5data złożenia 06.12.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-18 do dziś
6data złożenia 15.01.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-02-21 do dziś
7data złożenia 15.01.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-21 do dziś
8data złożenia 15.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
9data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
10data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
11data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
15data złożenia 27.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
16data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
17data złożenia 11.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-04-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-01-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-01-18 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-18 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-02-21 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-04-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-01-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-01-18 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-18 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-02-21 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów